Publisert 28.01.2019

Det registreres at det er en del utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg til andre formål og funksjoner.

Publisert 10.11.2011

Grad av utnytting fastsettes i arealplaner for å styre volum og omfang på bebyggelse, enten bebyggelsen i seg selv eller i forhold til tomteareal.
Grad av utnytting angis og beregnes i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og denne veilederen.

Publisert 26.09.2011
Illustrasjon: Faksimile av Gjennomføringsplan

Planen er først og fremst en oversikt over alle ansvarsområdene i tiltaket, hvem som innehar ansvaret og når samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal foreligge.