Tjenestebeskrivelse for fagområdet kart og oppmåling

Tjenstebeskrivelse for fagområdet kart og oppmåling

 1. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

 • Fradeling og oppmåling av nye eiendommer. Grensejusteringer og kartforretninger over eksisterende eiendommer.
 • Skaffe tilgang på oppdaterte kart.
 • Adressering

2. MÅL MED TJENESTEN
 

 • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
 • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan-og bygningsloven med forskrifter og matrikkelloven krever, i tråd med overordnet planverk.

3. HVA DU KAN FORVENTE DEG AV OSS ?

 • Vi skal gi deg god og ryddig informasjon.
 • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter.
 • Vi prioriterer alle som innretter seg etter lover og regler. Du skal også kunne stole på at vi følger opp uregelmessigheter og ulovligheter etter lovverket så mye som kapasiteten tillater.
 • I den grad kapasitet eller sesongforhold begrenser mulighetene for å få utført tjenesten, skal vi prioritere de sakene som trenger spesiell oppfølging eller er til hinder for videre saksgang. (eksempel: manglende oppmåling forhindrer oppstart av bygging)
   

Kart over stier/turveger er lagt ut på webinnsyn og kommunekart!


Skjema for tinglysing og kjøp/salg av eiendom finnes her

Kontaktperson

Fridtjov Valde Janson
Fridtjov Valde Janson
Mob: 481 16 830
Jon Helge Silli
Jon Helge Silli
Mob: 901 97 592