Startlån

Foto: Britt Åse HøyesveenMed et startlån kan personer som har langvarige problemer med å få lån i vanlig bank få hjelp til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Startlån kan gis til personer som ikke får lån i en vanlig bank. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene lånet i tillegg til andre utgifter som du har.

Startlån kan gå til bl. a. kjøp av bolig og utbedring/ tilpasning av bolig.

Du kan søke om startlån blant anna hvis du er i en eller flere av disse situasjonene
- ikke får lån i vanlig bank
- har barn i familien 
- du mottar trygd/ offentlige ytelser
- du har sosiale eller helsemessige utfordringer
- du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din

Kommunen har også tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Når du søker må du kunne dokumentere alle inntekter og utgifter. Du søker elektronisk på husbanken.no, og du logger deg inn med bankID. 

Vil du lese mer?
Les mer om startlån på husbanken.no.

Brosjyre- Søkje startlån? (nynorsk)
Brosjyre- Søke startlån? (bokmål)

Kontaktperson

Gunny Beate Segelstad
Konsulent
Mob: 48480615