Den Høie Bro

Tidligere Den Høie Bro - ny bru skal være ferdig høsten 2021.Tidligst mulig åpning av "Den Høie Bro" vil nå være 3. november. Utfordringer med leveranser av materiale er en av årsakene til forsinkelser. 

Prosjektet "Den Høie Bro" går ut på bedre gangvegen på begge sider av brua og ny bru over Tromsa. Arbeider med brua og gangvegen langs Pilegrimsleden på Fåvang, som er kjent som "Den Høie Bro", har foregått i flere måneder. Ferdigstilling var først forventet rundt fellesferien, og senest til skolestart 2021. Dette ble dessverre ikke mulig å overholde, og nye frister har blitt foreslått. 

Totalentreprenør Løype Anleggsdrift AS varslet på byggemøtet 12. august at tidligste mulige åpning av ny bru er  3. november. Årsaken til forsinkelsen er at underentreprenøren/bruleverandøren ikke klarer å få selve brukonstruksjonen testet og godkjent før tidligst 30. oktober. Løype Anleggsdrift AS melder videre at støping av det nordre brukaret blir gjennomført tirsdag 17.august. 

Det resterende arbeidet med gangvegen på begge sider av elva starter opp 1. september og skal stå ferdig første uka i oktober. Den opprinnelige ferdigstillingsdatoen inkludert endringer var 20. august og Ringebu kommune har varslet at dagbøter jf. kontrakten løper fra den datoen.