Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg på Tollmoen i 2021

Rehabiliteringsarbeidene som ble startet i 2019 fortsetter på 3. året. Årsaken til at vi fortsetter rehabilitering i området i år, er at det er ønskelig å gjennomføre rehabiliteringen områdevis.

Fremdrift: Kontrakt med utførende entreprenør Stian Brenden Maskinservice AS ble signert 3. mars 2021. Fremdriftsplan finner du her: fremdriftsplan (PDF, 159 kB). Arbeidene utenom asfaltering er planlagt ferdig innen 16.09.2021. (Det er ikke unormalt at fristene forskyves, da planlagte frister forutsetter at alt går som planlagt.) Frist for asfalt og etterarbeid etter asfaltering: 01.11.2021.

Informasjonsbrosjyre: 

Tollmoen rehab 2019 2020 2021 (PDF, 392 kB)

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene. Arbeidsvarslingsplan finner du her.arbeidsvarslingsplan (PDF, 213 kB)