Stasjonsbyprosjektet

Ringebu stasjon 1948Landsbyen Ringebu er et aktuelt tettsted for gjennomføring av et stasjonsbyprosjekt. Intensjonen er at dette skal være et samarbeidsprosjekt der Ringebu kommune, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Markedsforeningen i Ringebu deltar.

Ringebu er utpekt som en av to stasjonsmiljø i Norge som er aktuelle med tanke på innarbeiding i Landverneplan for jernbanen. Ringebu representerer i denne sammenhengen den planlagte stasjonsbyen, med utgangspunkt i reguleringsplan for Vaalebro fra 1899.

Kvartalstrukturen, med utgangspunkt i jernbanestasjonen, og den gamle trehusbebyggelsen langs Jernbanegata kjennetegner fortsatt dagens Ringebu sentrum.

Ringebu sentrum står foran store endringer nå når E6 flyttes bort fra sentrum. Da dagens E6 ble bygd skapte den en trafikkbarriere mellom jernbanestasjonen og resten av sentrum. Når E6 nå blir borte, åpner dette for at jernbanestasjonen igjen kan knyttes nærmere resten av sentrum.

Stasjonsbyprosjektet er i en oppstartsfase, hvor premisser for prosjektet skal på plass før en eventuell gjennomføring.

Grunnlagsmateriale for Stasjonsbyprosjektet:

Forprosjektrapport 07.09.2015 - E6 Ringebu, forbindelse fra E6 til Ringebu sentrum (PDF, 3 MB) (Statens vegvesen) 

Opptrekksarmen - byformanalyse, løsning for ny tilknytning til Ringebu sentrum 10.11.2014 (Norconsult) (PDF, 23 MB)

Kommunestyresak 119/15 - Valg av prisippløsning for opptrekksarm fra E6 til Ringebu sentrum (PDF, 3 MB)

Tiltaksplan Vålebru sentrum, forprosjekt 2005 (Grindaker) (PDF, 7 MB)

Reguleringsplan for Vaalebro 1899 (PDF, 906 kB)

Reguleringsplan for Vaalebro 1899 - utsnitt sentrumstrekanten (PDF, 754 kB)

 

Møtereferater:

Møte 29.03.2016 (PDF, 55 kB)