Endring av lokal forskrift om mindre avløpsrenseanlegg

Ringebu kommune varsler oppstart om endring av lokal forskrift "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanleg g for bolig og fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland."

Forskrift med endringer skal opp til politisk behandling i UPT (forslag til høring) og etter høringsfristen og innarbeiding av endringer opp til behandling (vedtak) i kommunestyret.