Viktig melding

Reguleringsplan for Gullhaugkamp - Høring

Rp GullhaugkampUtvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring. 

Reguleringsplan for Gullhaugkamp, felt H15, ligger innenfor kommunedelplan for Fåvang østfjell. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommunedelplan, og legger til rette for 7 nye hyttetomter med atkomst fra Flausetervegen. Se plandokumenter under filer.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 20.01.2017.