Plan, byggesak, kart og oppmåling

Avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling har ansvaret for plan- og byggesaksbehandling, ulovlighetsoppfølging, forvaltning av geodata, fradeling, seksjonering, oppmålingsforretning og føring av matrikkelen. Du finner det meste av informasjon og veileder på våre nettsider, men du kan også ta kontakt med avdelingen innenfor telefontiden.

Avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451

 • Plan: Kl. 12–14 tirsdag, onsdag og torsdag
  • Ingrid Isumhaugen Olsen, arealplanlegger, 484 97 124
  • Ingvild Nesset, arealplanlegger, 484 97 882
  • Kari Laaverud Mangset, prosjektleder Vålebru inn i fremtida, 966 26 156
  • Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger/plankoordinator, 484 97 439
 • Byggesak: Kl. 12–14 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
  • Edvard Granskogen Kjørstad, tilsynsingeniør/byggesaksbehandler, 453 76 597
  • Emmanuelle Lepetit-Barbier, byggesaksbehandler, 966 26 944
  • Lars Ove Madshus, overingeniør/fagansvarlig byggesak, kart og oppmåling, 484 97 753
  • Niclas Sønsteli Fossmo, tilsynsingeniør/byggesaksbehandler
 • Kart og oppmåling: Kl. 9–14 alle dager med mindre det er feltarbeid
  • Fridtjov Valde Janson, avdelingsingeniør, 481 16 830
  • Jon Helge Silli, avdelingsingeniør, 901 97 592
  • Per Johan Vestues Smedstad, avdelingsingeniør, 966 25 062

Kontakt per telefon

 • Telefoner besvares kun innenfor telefontiden.
 • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd.

Kontakt per e-post

 • E-poster søkes besvart innenfor rådhusets åpningstider (kl. 9–14 alle dager), men i hovedsak innenfor telefontiden.
 • E-poster skal sendes til post@ringebu.kommune.no og merkes med saksnummer, gårds- og bruksnummer eller gatenavn og husnummer. E-poster som sendes en saksbehandler direkte eller som er uten merking blir returnert uten tilsvar, men med påminnelse om å sende til felles postmottak eller merke henvendelsen.

Bestille møtetid

 • Ring en saksbehandler innenfor telefontiden for å avtale et møte (også for møtetidspunkter utenfor telefontiden).
 • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd.