Plan, byggesak, kart og oppmåling

PBKO-sitemap
Tjeneste Forklaring
Saksinnsyn Sjekk og følg status i plansaker, byggesaker og andre saker i kommunen.
Skal du bygge, rive eller endre? Sjekk om du må søke, slik søker du på egenhånd, behandlingstid, pris, klage.

 

Kenny Tran, avdelingsleder, 966 26 451 

Plan: Kl. 12–14 tirsdager, onsdager og torsdager

Ingrid Isumhaugen Olsen
arealplanlegger
484 97 124

 • Generelle planprosesser
 • Pågående reguleringsplansaker
 • Innhold i eller betydning av en reguleringsplan
 • Planendring etter forenklet prosess
 • Dispensasjon
 • (Overordna planer)

Ingvild Nesset
arealplanlegger
484 97 882

 • Generelle planprosesser
 • Pågående reguleringsplansaker
 • Innhold i eller betydning av en reguleringsplan
 • Planendring etter forenklet prosess
 • Dispensasjon
 • (Overordna planer)

Kari Laaverud Mangset
prosjektleder
966 26 156

Wenche Hagestuen Dale
plankoordinator/kommuneplanlegger
484 97 439

 • Generelle planprosesser
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommunedelplaner
 • Planstrategi
 • Fritidsbebyggelse på "østsida" av dalen (Ringebufjellet/Venabygdsfjellet)
 • Fritidsbolig som helårsbolig
 • Bruksrasjonalisering
 • (Innhold i eller betydning av en reguleringsplan, planendring etter forenklet prosess, dispensasjon)

Tips:

 • Får du ikke kontakt med oss i telefontiden? Send en e-post til post@ringebu.kommune.no! Til forskjell fra telefontiden, svarer vi nemlig e-poster fortløpende innenfor rådhusets åpningstider (kl. 9-14 alle dager).
 • Må du snakke med oss? Gi beskjed til resepsjonen på 61 28 30 00 om dette, så ringer vi tilbake så fort vi har muligheten.
 • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd. Det øker sjansen for rask håndtering og riktig svar betydelig.

Byggesak: Kl. 12–14 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager

Edvard Granskogen Kjørstad
tilsynsingeniør/byggesaksbehandler
453 76 597

 • Generelle byggesaksprosesser (søknadsplikt/unntatt søknadsplikt, innhold og behandling av søknader, ansvarsrett)
 • Byggesaksregler
 • Byggtekniske krav
 • Pågående byggesaker
 • Tilsyn (tilsynsstrategi, kvalifikasjoner, produkter, byggverk, regelbrudd)

Niclas Sønsteli Fossmo
tilsynsingeniør/byggesaksbehandler
453 74 702

 • Generelle byggesaksprosesser (søknadsplikt/unntatt søknadsplikt, innhold og behandling av søknader, ansvarsrett)
 • Byggesaksregler
 • Byggtekniske krav
 • Pågående byggesaker
 • Tilsyn (kvalifikasjoner, produkter, byggverk, regelbrudd)

Emmanuelle Lepetit-Barbier
byggesaksbehandler
966 26 944

 • Generelle byggesaksprosesser (søknadsplikt/unntatt søknadsplikt, innhold og behandling av søknader, ansvarsrett)
 • Byggesaksregler
 • Byggtekniske krav
 • Pågående byggesaker
 • Tilsyn (kvalifikasjoner)

Lars Ove Madshus
fagansvarlig byggesak, kart og oppmåling/overingeniør
484 97 753

 • Generelle byggesaksprosesser (søknadsplikt/unntatt søknadsplikt, innhold og behandling av søknader, ansvarsrett)
 • Byggesaksregler
 • Byggtekniske krav
 • Pågående byggesaker
 • Tilsyn (kvalifikasjoner)
 • (Kart- og oppmålingssaker (se nede))

Tips:

 • Får du ikke kontakt med oss i telefontiden? Send en e-post til post@ringebu.kommune.no! Til forskjell fra telefontiden, svarer vi nemlig e-poster fortløpende innenfor rådhusets åpningstider (kl. 9-14 alle dager).
 • Må du snakke med oss? Gi beskjed til resepsjonen på 61 28 30 00 om dette, så ringer vi tilbake så fort vi har muligheten.
 • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd. Det øker sjansen for rask håndtering og riktig svar betydelig.

Kart og oppmåling: Kl. 9–14 alle dager (med mindre det er feltarbeid)

Fridtjov Valde Janson
avdelingsingeniør
481 16 830

 • Oppmåling
 • Matrikkel
 • Kart
 • Konsesjonsfrihet

Per Johan Vestues Smedstad
avdelingsingeniør
966 25 062

 • Oppmåling
 • Matrikkel
 • Kart
 • Konsesjonsfrihet

Jon Helge Silli
avdelingsingeniør
901 97 592

 • Seksjonering
 • Vegnavn
 • Adressering
 • (Oppmåling, matrikkel, kart, konsesjonsfrihet)

.

Tips:

 • Får du ikke kontakt med oss i telefontiden? Send en e-post til post@ringebu.kommune.no! Til forskjell fra telefontiden, svarer vi nemlig e-poster fortløpende innenfor rådhusets åpningstider (kl. 9-14 alle dager).
 • Må du snakke med oss? Gi beskjed til resepsjonen på 61 28 30 00 om dette, så ringer vi tilbake så fort vi har muligheten.
 • Ha saksnummeret, gårds- og bruksnummeret eller gatenavnet og husnummeret klart på forhånd. Det øker sjansen for rask håndtering og riktig svar betydelig.