Reguleringsplan for Ringebu vannverk er vedtatt

Kommunestyret behandlet i møte 30.10.2018 sak 088/18 og fattet følgende vedtak:

1.         Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu vannverk, planID  0520201702 med endringer i bestemmelsene og plankart som notat 286 viser.

2.          Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 

Øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på Ringebu kommunes hjemmesider under fanen «Politikk» → «Søk etter saker». Tast inn 16/1842 i søkefeltet for saksnummer. Se deretter nederst i saken.

Nyheter