AVLESNING VANNMÅLER 2020

Ringebu kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen senest innen svarfristen 31.12.2020. 

Registrering av vannmåleravlesning på SMS:

I starten av desember blir det sendt ut en sms til de som har vannmåler i kommunen med beskjed om å lese av målerstand på sin vannmåler. Mottaker skal svare på mottatt sms, og skrive KUN målerstand. Det skal bare stå tall på sms som blir sendt fra de som har vannmålere. Ta ikke med røde tall, eller tall bak komma.
Dersom du sender inn feil målerstand, kan du med en gang sende inn ny sms med rett målerstand. Da vil programmet forholde seg til nyeste innsendte sms.
Har du ikke mulighet til å svare innen oppgitt frist på sms vil du senere få en påminnelse. Dersom man ikke har mulighet til å svare på sms innen fristen, vil det bli sendt ut et avlesningskort.


Registrering av vannmåleravlesning via Web:

De som ikke har mulighet til å lese av vannmåler på sms vil få tilsendt et avlesningskort i posten. 
Bruk koden du har fått på avlesningskortet og registrer standen på leseav.no
Når du leser av standen, ikke ta med røde tall, eller tall bak komma.

Du kan også levere svarslippen på vannmålerkortet i kommunens servicetorg. 
Adresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu.

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon 61 28 30 00. Mail: kommunalegebyrer@ringebu.kommune.no.