Faktura fra kommunen

MGØ tar hånd om alt som gjelder innbetaling av kommunale krav for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune.

Har du spørsmål rundt betaling og betalingsutsettelser kan disse sendes på mail til: mgrs.innkreving@ringebu.kommune 

Har du spørsmål til selve fakturaen eller grunnlaget for denne, må du ta kontakt med den avdelingen/etaten i kommunen som har sendt fakturaen. 

For mer informasjon om avgiftssatser, betalingsfrister, fakturadistribusjon osv, se den enkelte kommune sin hjemmeside: 

Ringebu kommune   Sør-Fron kommune   Nord-Fron kommune