Midt-Gudbrandsdal økonomikontor (MGØ)

Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor (MGØ) er et interkommunalt samarbeid mellom Ringebu og Sør-Fron kommune. Selskapet ble opprettet 01.01.2005.

MGØ er organisert i tre avdelinger:

  • Innfordring av kommunale krav
  • Regnskapsavdeling
  • Innkjøp


Innfordring av kommunale krav

MGØ tar hånd om alt som gjelder innbetaling av kommunale krav for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune. Har du spørsmål til selve fakturaen eller grunnlaget for denne, må du ta kontakt med den avdelingen/etaten som har sendt fakturaen.

Regnskap

MGØ har ansvar for regnskapsførsel av regnskapene for Sør-Fron og Ringebu kommune, interkommunale samarbeid og kirkelig fellesråd. Vi skal sørge for at våre oppdragsgivere fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 14 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 
MGØ mottar og fordeler alle inngående fakturaer til kommunene.

Innkjøp

MGØ har ansvar for å gjennomføre anbudskonkurranser(hovedsakelig rammeavtaler) for Ringebu kommune,  Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune. 

 

Kontakt oss

MGØ har kontor i 1. etasje i Ringebu rådhus, og våre saksbehandlere tar imot besøk på kontoret. 
Ring gjerne for avtale, slik at du er sikker på å treffe rett person.
Ansatte