Innkjøp

Ringebu og Sør-Fron kommune har avtaler om innkjøp av varer og/eller tjenester fra private leverandører etter forutgående anbudskonkurranser. MGØ har fagansvar for innkjøp i kommunene. 

Innkjøpssamarbeid

Sør-Fron kommune og Ringebu kommune er med i et innkjøpssamarbeidet med Lillehammer, Gausdal, Øyer og Nord-Fron kommune. En del anbudskonkurranser blir foretatt gjennom innkjøpssamarbeidet. I tillegg kjører MGØ kommune egne konkurranser på vegne av kommunene.

Kommunene er selvstendige rettssubjekt og inngår sine egne innkjøpsavtaler. 


Hvordan blir anbudskonkurranser publisert?

Anbudskonkurranser blir i hovedsak lyst ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser Doffin. Her kan du søke etter alle offentlig annonserte anbudskonkurranser. 


Hvordan søke etter kommunen sine innkjøpsavtaler?

Du kan søke etter innkjøpsavtaler via kommunen sitt innkjøpssystem. 

Ringebu

Sør-Fron