Faktura til kommunene

Alle fakturaer skal sendes elektronisk i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Fakturaen skal fylle krav i de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter. For å sende EHF legger du inn mottakers organisasjonsnummer samt landskode som adresse i faktureringssystemet:

Adresser
Organisasjonsnavn Organisasjonsnr
Sør-Fron kommune 941 827 195
Ringebu kommune 939 864 970
Midt-Gudbrandsdal Brannvesen 970 958 770
Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap 871 040 982
Frya Næringspark 970 551 743
Ringebu kirkelige fellesråd 976 988 965
Ringebu sokneråd 976 988 930
Sør-Fron sokn 976 988 922
Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland 981 441 699

Fakturaadresse:

<Organisasjonsnavn>
Fakturamottak
Hanstadgata 4
2630 Ringebu
 

Mailadresse:

Fakturaer kan også sendes til faktura@ringebu.kommune.no  


Mer informasjon om hvordan du sender elektronisk faktura

Lover og forskrifter

 

Har du spørsmål om ordningen? Send oss en mail til: faktura@ringebu.kommune.no