SFO

SFO er et tilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. årstrinn og elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

På SFO er det lek og aktiviteter tilpasset aldersgruppa.

Her kan du lese mer om SFO-ordningen.