Viktig melding!

Viktige telefonnummer

Vakttelefoner
Vakttelefoner Telefon
Legevakt (kl. 15:00-08:00) 116 117
Vakttelefon brannvesen (lokalt) 975 88 395
Vakttlf. veg, vann, avløp i helger & høytider (kl. 15:00-07:00) 400 28 333
Vakttelefon kommunale utleiebygg 61 28 30 06
Statens vegvesen
Vakttelefon hjemmetjenesten Ringebu 913 83 224
Vakttelefon hjemmetjenesten Fåvang 917 12 068
Kontakttelefon psykisk helse 484 97 146
Linåkertunet heldøgns tjenester 61 28 33 00
Veterinær, vaktgruppa Ringebu 61 28 05 00
Veterinærvakta Tretten AS 61 27 65 14
Veterinærvakta Fron, Strandgata 54, 2640 Vinstra 61 29 14 00
Rovvilt 948 78 944
Barnevernvakta 40 40 40 15
Akuttelefon barnevern (08:00-15:00) 453 75 998
Krisesenteret for Gudbrandsdalen 61 27 92 20 / 414 81 220
Vakttelefon vannverk og renseanlegg (døgnbemannet) 975 83 100

 

Øvrige nummer
Øvrige nummer Telefon
Ringebu rådhus (man-fre kl. 09.00 - 14.00) 61 28 30 00
Ringebu legekontor (man- tor kl. 08:30 - 10:30 og 12:30 - 13:30. Fre kl. 09:00 - 10:30 og 12:30 - 13:30) 61 28 39 10