Viktige telefonnummer

Vakttelefoner
VaktTelefon
Legevakt (kl. 15:00-08:00)116 117
Vakttelefon brannvesen (lokalt)975 88 395
Vakttlf. veg, vann, avløp i helger & høytider (kl. 15:00-07:00)400 28 333
Telefonliste til brøyte- og strøpersonell (PDF, 14 kB)
Statens vegvesen
Vakttelefon hjemmetjenesten nord913 83 224
Vakttelefon hjemmetjenesten sør917 12 068
Kontakttelefon psykisk helse61 28 33 12
Linåkertunet heldøgns omsorg61 28 33 00
Veterinær, vaktgruppa Ringebu61 28 05 00
Veterinærvakta Tretten AS61 27 65 14
Fallvilt954 03 160
Dyrevernsnemnda (Erik Borgen 2017-2021)911 89 201
Rovvilt948 78 944