Viktige telefonnummer

Vakt Telefon
Legevakt (kl. 15:00-08:00) 116 117
Vakttelefon brannvesen (lokalt) 975 88 395
Vakttlf. veg, vann, avløp i helger & høytider (kl. 15:00-07:00) 400 28 333
Statens vegvesen
Vakttelefon hjemmetjenesten nord 913 83 224
Vakttelefon hjemmetjenesten sør 917 12 068
Kontakttelefon psykisk helse 61 28 33 12
Linåkertunet heldøgns omsorg 61 28 33 00
Veterinær, vaktgruppa Ringebu 61 28 05 00
Veterinærvakta Tretten AS 61 27 65 14
Veterinærvakta Fron, Strandgata 54, 2640 Vinstra 61 29 14 00
Fallvilt 954 03 160
Dyrevernsnemnda (Erik Borgen 2017-2021) 911 89 201
Rovvilt 948 78 944