Viktig melding!

Om Ringebu kommune

Ringebu ligger i hjertet av Gudbrandsdalen. Kommunen har 4.416, og er en kommune med vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

 

  

 

    

Litt fakta om Ringebu kommune:

Ringebu kommune ligger på Østlandet, i Oppland fylke, omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Kommunen har stort areal (1.228,8 km2) og 60% av arealet ligger høyere enn 900 m.o.h.  Som innfallsport til Rondane har mennesker gjennom generasjoner lært seg å sette pris på de naturkvaliteter disse områdene kan by på. Beliggenheten og naturen har gjort Ringebu til en attraktiv hyttekommune som i dag har flere tusen fritidsboliger.
Du kan også finne mye informasjon i Kommuneplanens samfunnsdel
Landsbyen Ringebu

I 2010 ble Ringebu sentrum erklært landsby og i 2011 mottok Ringebu Statens Bymiljøpris. Landsbyen Ringebu var også i finalen som en av fem i kåring av Norges mest attraktive sted i 2013. Her stod konkurransen mellom 358 nominerte steder i Norge. Dette er en stor inspirasjon framover og bekrefter effekten av det aktive og involverende arbeidet som har foregått og foregår i landsbyen Ringebu. Ringebu er I 2014 innvitert av kommunal- og fornyingsdepartementet til være med i en sammensatt gruppe av eksperter til å utvikle et redskap med premisser for et levende bysentrum. Prosjektet har fått tittelen «Byintegrert handel».

Stasjonsbyprosjekt og planlagt omlegging av E6, sentrumsleiligheter, forretningslokaler og overnattingssteder, møteplasser, aktivitetskalender, forskjønning og gangbru over Våla er viktige stikkord for oss. I Fåvang planlegges tiltak for sentrumsutvikling og forskjønning. Vi er i oppstarten av prosjektet «kunst som stedsutvikling» for Fåvang sentrum og landsbyen Ringebu.

Ringebu kommune gjennomførte i 2014 et 3 årig bolystprosjekt (PDF, 11 MB) med Birgitte Bay som prosjektleder.

 

Destinasjoner:

Kommunen har to tettsteder: Ringebu (Vålebru) og Fåvang. Ringebu er kommunens administrasjonssenter og blir ofte kalt Norges minste by. Ringebu fikk i 2010 status som Landsby. Her finner du et tradisjonsrikt handelssentrum, bymessig planlagt og grunnlagt i 1899. Ringebu ble tildelt Statens Bymiljøpris i 2011.

Venabygdsfjellet, langs Fylkesveg 27, er viden kjent som attraktivt fjellområde for turister og hyttefolk. Et fantastisk turterreng både sommer og vinter som strekker seg helt inn i Rondane nasjonalpark. Området ligger på østsiden av Gudbrandsdalslågen og huser også en betydelig villreinstamme.

Kvitfjell, på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, ble etablert som destinasjon i forbindelse med de olymiske vinterlekene i 1994. Rundt det enorme og moderne Kvitfjell alpinanlegg er det etablert store områder med fritidseiendommer og aktivitetstilbud som strekker seg fra turløyper i fjellet til ridning m.m.

Ringebu er en del av Lillehammer regionen, en felles merkevare for turisme og aktivitet.

Ringebu Stavkirke ble bygget ca 1220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de største. Sammen med Ringebu Prestegard og Gildesvollen er dette kommunens tusenårssted.

Høgkleiva er et kulturelt sted 2,2 kilometer sør for Ringebu stavkirke. På Høgkleiva møter ny kunst lag på lag med historie, sagn og fortellinger. Bygdeborgen fra jernalder, sagnet om søsterklokkene og fortellingen om retterstedet. Kunstverket «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» danner en ny inngang til bygdeborgen. Virker nærheten til de gamle murene til bygdeborgen tilbake på skulpturene?Ferdselen på kongevegen er erstattet med pilegrimer og turgåere. Middelalderens pilegrimstradisjon er tatt opp igjen i vår tid. Mange har gått før oss over Høgkleiva. Noen har gått med lette skritt, andre med tunge. All verdens tanker og ærender har passert.


Hvordan komme til Ringebu:

Ringebu er et knutepunkt midt i Gudbrandsdalen. E6 passerer tvers gjennom kommunen som ligger omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Fra Ringebu går også Fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet og Fylkesveg 385 Friisvegen til Østerdalen. Jernbanen (Dovrebanen) passerer tvers gjennom kommunen med naturlig stoppested i Landsbyen Ringebu, knutepunktet for jernbane, buss og taxi. Her ligger skysstasjonen med kafe og informasjonsmateriell. 

Gudbrandsdal Flyklubb driver Frya flyplass (småflyplass uten rutetrafikk) nord for Ringebu sentrum. Her holder også Ringebu RC til. De er en modellflyklubb.