Om Ringebu kommune

Ringebu ligger i hjertet av Gudbrandsdalen. Kommunen har 4.393 innbyggere (1. kvartal 2020), og er en kommune med vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  

    

Litt fakta om Ringebu kommune:

Ringebu kommune ligger på Østlandet, i Oppland fylke, omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Kommunen har stort areal (1.228,8 km2) og 60% av arealet ligger høyere enn 900 m.o.h.  Som innfallsport til Rondane har mennesker gjennom generasjoner lært seg å sette pris på de naturkvaliteter disse områdene kan by på. Beliggenheten og naturen har gjort Ringebu til en attraktiv hyttekommune som i dag har flere tusen fritidsboliger.
Du kan også finne mye informasjon i Kommuneplanens samfunnsdel.
Landsbyen Ringebu

I 2010 ble Ringebu sentrum erklært landsby og i 2011 mottok Ringebu Statens Bymiljøpris. Landsbyen Ringebu var også i finalen som en av fem i kåring av Norges mest attraktive sted i 2013. Her stod konkurransen mellom 358 nominerte steder i Norge. Dette er en stor inspirasjon framover og bekrefter effekten av det aktive og involverende arbeidet som har foregått og foregår i landsbyen Ringebu. Ringebu er I 2014 innvitert av kommunal- og fornyingsdepartementet til være med i en sammensatt gruppe av eksperter til å utvikle et redskap med premisser for et levende bysentrum. Prosjektet har fått tittelen «Byintegrert handel».

Stasjonsbyprosjekt og planlagt omlegging av E6, sentrumsleiligheter, forretningslokaler og overnattingssteder, møteplasser, aktivitetskalender, forskjønning og gangbru over Våla er viktige stikkord for oss. I Fåvang planlegges tiltak for sentrumsutvikling og forskjønning. Vi er i oppstarten av prosjektet «kunst som stedsutvikling» for Fåvang sentrum og landsbyen Ringebu.

I 2014 ble det tilsatt prosjektleder for et 3-årig bolystprosjekt (PDF, 11 MB).
 

Destinasjoner:

Kommunen har to tettsteder: Ringebu (Vålebru) og Fåvang. Ringebu er kommunens administrasjonssenter og blir ofte kalt Norges minste by. Ringebu fikk i 2010 status som Landsby. Her finner du et tradisjonsrikt handelssentrum, bymessig planlagt og grunnlagt i 1899. Ringebu ble tildelt Statens Bymiljøpris i 2011.

Venabygdsfjellet, langs Fylkesveg 27, er viden kjent som attraktivt fjellområde for turister og hyttefolk. Et fantastisk turterreng både sommer og vinter som strekker seg helt inn i Rondane nasjonalpark. Området ligger på østsiden av Gudbrandsdalslågen og huser også en betydelig villreinstamme.

Kvitfjell, på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, ble etablert som destinasjon i forbindelse med de olymiske vinterlekene i 1994. Rundt det enorme og moderne Kvitfjell alpinanlegg er det etablert store områder med fritidseiendommer og aktivitetstilbud som strekker seg fra turløyper i fjellet til ridning m.m.

Ringebu er en del av Lillehammer regionen, en felles merkevare for turisme og aktivitet.

Ringebu Stavkirke ble bygget ca 1220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de største. Sammen med Ringebu Prestegard og Gildesvollen er dette kommunens tusenårsted.

Hvordan komme til Ringebu:

Ringebu er et knutepunkt midt i Gudbrandsdalen. E6 passerer tvers gjennom kommunen som ligger omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Fra Ringebu går også Fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet og Fylkesveg 385 Friisvegen til Østerdalen. Jernbanen (Dovrebanen) passerer tvers gjennom kommunen med naturlig stoppested på Ringebu skysstasjon, knutepunktet for jernbane, buss og taxi med turistinformasjon.

Gudbrandsdal Flyklubb driver Frya flyplass (småflyplass uten rutetrafikk) nord for Ringebu sentrum.