Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert av Britt Åse Høyesveen. Sist endret 26.09.2016
Publisert 14.02.2020

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt. Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Publisert 13.02.2020

 Vil du bli vår nye fastlege ved Ringebu helsesenter?

Vi søker etter lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Vi legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ringebu kommune har ca 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang. Sentret ble bygget i 2005 og samler fagpersoner innen helsetjenesten i Ringebu kommune, i alt 22 personer. Det er 6 leger ved senteret hvorav en turnuslege. Legekontoret har et framtidsrettet miljø med et nært samarbeid med resten av helsetjenestene. Vi har fått prosjektmidler til oppstart av primærhelseteam for å bedre helsetilstand og mestringsevne for pasienter / brukere.

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Sentret har 4 stillingshjemler for hjelpepersonell og har velutstyrte lokaler med blant annet ultralyd skanner. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

Informasjon om stillingen kan gis av

Avdelingsleder Marit Listad tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no

Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Saksnummer: 20/646

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».

 

 

Publisert 10.02.2020

    

Har du lyst på en spennende ekstrajobb fra 1. mars 2020?

Vi søker kinovakt som skal bistå Bygdekinoen under filmvisning på Kaupanger.

Er du blid, positiv, serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og liker å se film kan dette være ekstrajobben for deg.  Vi foretrekker en person over 18 år med førerkort, men personer fra 16 år kan også søke.

Bygdekinoens visninger skjer annenhver uke på torsdager og følger skoleåret. Arbeidstid er per i dag torsdag ettermiddag fra kl. 16.30 til ca. kl. 22.30 samt noen timer til publisering av kino.  Visningsdag kan bli endret av Bygdekinoen.  Stillingen tilsvarer ca. 8,3% stilling (gjennomsnittsberegnet). Stillingen lyses ut som engasjement, med mulighet for fast tilsetting.
Arbeidsoppgaver på visningsdag er opprigg og nedrigg av prosjektor sammen med representant fra Bygdekinoen.  Sette ut stoler til forestilling samt rydde de på plass samt salg av billetter. 
Kinovisning skal publiseres på Facebook og Instagram og plakater skal henges opp i Ringebu og Fåvang.

Riggejobben krever at du er i god fysisk form og kan ta i et tak.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  søker vil bli varsla om dette på forhånd. 

Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved et eventuelt intervju. 

Nærmere opplysning om stillingen fås hos tjenesteleder for kultur, Anne Bolme Vestad tlf. 92463736 eller e-post: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no

Det søkes på elektronisk søknadsskjema på www.ringebu.kommune.no. under mappen søknadssenter.

Søknaden merkes med saksnummer 20/562

Søknadsfrist er 20. februar 2020

 

Publisert 06.01.2020

  Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter koordinator i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Samarbeidet går bl.a. på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.

 

Publisert 28.05.2019

 

 

 

Bli Besøkshjem - avlastning til familier

Hva er et besøkshjem?

Noen familier har større utfordringer enn andre. Ringebu kommune kan tilby besøkshjem (avlastningstilbud) for familier med store omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. 

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.