Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

RK_KLODE_farge-01 (2).jpg

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert 02.08.2022

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra dags dato. Vikariatet er ledig til og med 31.01.2023.

Tjenestestedet er for tiden Linåkertunet korttidsavdeling.

 

Publisert 02.08.2022

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.11.2022

Tjenestestedet er for tiden Linåkertunet korttidsavdeling.

 

Publisert 02.08.2022

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra dags dato.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen Linåkertunet.  

Publisert 13.07.2022

Ringebu kommune har en eiendomsportefølje på ca. 55 000 m2 bygg fordelt på formålsbygg til kommunal tjenesteproduksjon, kommunale boliger og annen eiendom. Det skal utarbeides en hovedplan for kommunens bygg og eiendomssportefølge som skal legge føringer for den framtidige utviklingen av eiendomsporteføljen i kommunen. Har du god kjennskap til eiendomsfaget, og liker å være med å påvirke utviklinga i en kommune, kan dette være jobben for deg.  

Søk da vel! 

Vi søker etter en fremtidsretta, engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte og som skal bidra til videreutvikling og profesjonalisere eiendomsforvaltninga ytterligere. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

Du har delegert beslutningsmyndighet innen fag, økonomi, og personal og har ansvaret for 24 medarbeidere.

Publisert 13.07.2022

Vi søker etter en engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.

Vedkommende må ha høyskoleutdanning innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

Stillingens hovedoppgaver vil være å lede avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling. PBKO-avdelingen har 12 ansatte derav 4 arealplanleggere, 3 innen kart/oppmåling og 4 innen byggesak/tilsyn. Digitalisering av arbeidsprosesser i avdelingen vil også være en prioritert oppgave. Ringebu kommune har omtrent 600 byggesaker i året, mange reguleringsplaner og vi trenger en person som er effektiv, nøyaktig og som klarer å stå i de utfordringene denne stillingen har. Det er også ønskelig at vedkommende har ledererfaring og minimum 5 års arbeidserfaring i relevant fagområde.

Publisert 31.05.2022

Kommunen har høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi ser etter en saksbehandler som sammen med oss kan ta unna sakene i kommunen, primært med behandling av byggesaker. Det er ønskelig at saksbehandleren også jobber med dispensasjonssaker. Det er allerede 3 byggesaksbehandlere fra før, slik at stillingen går under byggesaksgruppen på total 4 personer. Gruppen hører til avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling.

Publisert 31.05.2022

Kommunen har høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi ser etter en arealplanlegger som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden. Det er allerede 3 planleggere fra før, og vi leter i tillegg til denne stillingen også etter en kommuneplanlegger. Plangruppen blir totalt 5 personer. Gruppen hører til avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling.

Publisert 23.03.2022

Vi søker vikar på tilkalling ved Ringebu ungdomshus. Stillingen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek og ungdomshus, med til sammen 9 årsverk i tjenesteenheten.

Stillingen omfatter vikar på tilkalling som ungdomsarbeider ved sykefravær eller annet med oppstart så snart som mulig. Opplæring vil bli gitt.

Publisert 22.02.2022

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen:

Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten:
♦️ Linåkertunet, HDT heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og kjøkken
♦️  Hjemmesykepleien og hjemmehjelp i Ringebu  og Fåvang . Ringebu  omsorgssenter og kjøkken
♦️tilrettelagte tjenester, BPA
♦️ Legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.

Ring oss gjerne om du har spørsmål ☎️🙂

 

Publisert 16.11.2021

 

Ringebu kommune har terapisvømmetilbud til barn og unge, det er fysioterapeut som leder svømmetilbudet. Svømmingen foregår på mandager i tidsrommet 13.10 – 14.50 på Ringebu ungdomsskole.

Vi er i behov av 3 -4 assistenter som kan assistere barna i bassenget, noen trenger også lett assistanse i garderoben.

Ønsker du deg en givende liten ekstra jobb, er dette midt i blinken for deg, vi ser etter deg som er:

  • Trives i vann og kan svømme
  • Er ungdommelig og omgjengelig
  • Er leken
  • Har evne til å engasjere barn og unge og skape gode relasjoner
  • Er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og lærevillig
  • Er løsningsorientert, fleksibel og selvgående
  • Om du kan stå i oppdraget over lengere tid vil dette vektlegges

 

Kontaktpersoner:  

Thea Stenshagen tlf. 911 70 670

Marit Listad tlf. 970 45 124

Søknaden merkes med saksnummer: 21/3555

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.  

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».