Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert av Britt Åse Høyesveen. Sist endret 26.09.2016
Publisert 12.09.2019

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang.

Publisert 12.09.2019

 

Dette er sykepleierstilling, men helsefagarbeidere oppfordres også til å søke.Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang.

 

 

  Publisert 28.08.2019

   

   

  Helse og omsorg er organisert i tre områder, hjemmetjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester.

  Vi søker deg som vil være med utvikle heldøgns tjenester i Ringebu kommune.  Vi ønsker og

   «Skape gode dager" som speiler de verdier vi ønsker å formidle i vårt samarbeid med bruker, pårørende og kollegaer.

  Er du inkluderende, engasjert, strukturert, lojal, innovativ, har gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning og tørr å ta avgjørelser, er dette jobben for deg.

   

  Stillingen er 100 % administrativ med ansvar for heldøgns tjenester for pasienter med kognitiv svikt. Avdelingen har totalt ca. 33 årsverk inkludert ansvar for produksjonskjøkken og dagsenter.

  Publisert 27.08.2019

  Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4600 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter. Her av to tettsteder, Ringebu som er administrasjonssenter og Fåvang. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Mer informasjon, se www.ringebu.kommune.no

  Publisert 26.08.2019

  Ringebu kommune står foran flere større og mindre bygg- og anleggsprosjekter og søker en erfaren prosjektmedarbeider/prosjektleder i 100% fast stilling.
  Vi søker en handlekraftig person med relevant utdanning fortrinnsvis innenfor fagområdene: bygg, veg, vann og avløp samt med erfaring fra planlegging og gjennomføring av prosjekter.
  Stillingen inngår i et felles fagmiljø innenfor enheten Plan og teknisk.
  Stillingens hovedoppgaver vil være prosjekt- og byggeledelse med ansvar for gjennomføring av prosjekt innenfor gitte rammer. Andre oppgaver innenfor virksomhetsområdene vil kunne bli tillagt. Stillingen vil medføre utstrakt kontakt med innbyggere, brukere, konsulenter og arkitekter.

  Publisert 07.08.2019

  Ringebu kulturskole har dirigentansvar for kor og korps i kommunen og det er ledig fast stilling som dirigent for koret Vox Vaala fra 1.10.2019. Stillingshjemmelen er på 13,72% fast stilling, men Vox Vaala dekker de resterende  4,28% på midlertidig basis.

  Vox Vaala ble stiftet i 1986 og er et blandakor med medlemmer fra sør- og midtdalen og har de siste årene jobbet aktivt med å utvikle koret.  Koret jobber med musikk innenfor mange sjangere.

  Vi søker en engasjert dirigent med relevant musikkfaglig høgskoleutdanning  som ønsker å være med å utvikle koret og som har erfaring med større konsert- og forestillingsprosjekter. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til prøvedirigering. Fast øvelsesdag er  mandager kl. 19.30 – 22.00 og følger skoleruta.  Politiattest kreves jfr. gjeldende lov for arbeid i kulturskolen. Det kreves førerkort og disposisjon av bil for å utføre jobben. Vox Vaala har et aktivt nivå med egne konserter og deltakelse på arrangement i kommunen.

  Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser, en gunstig pensjonsordning og et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

  Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no . Evt. hos leder i Vox Vaala Trond Haugen tlf. 91190433.  Se også  Vox Vaalas hjemmeside på www.voxvaala.no og på facebook:  Vox Vaala.

  Det må søkes elektronisk på stillingen på www.ringebu.kommune.no  under fanen søknadssenter  og  søknad på stilling. 

  Kopi av attester og vitnemål medbringes på evt. intervju.

  Søknadsfrist 1. september 2019.

  Søknaden merkes sak 19/2502

   

   

  Publisert 07.08.2019

  Stillingen kan søkes av personer med et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

  Som følge av krav om besparelser til tjenesteenhetene lyses stillingen ut som midlertidig stilling i perioden 1.10.19– 31.12.19 med mulighet for fast ansettelse med forbehold om vedtatt ramme i økonomiplanen 2020-2023.

  Arbeidsoppgaver består i å være delaktig i planlegging og gjennomføring av våre arrangement og utgivelse av RingebuPosten samt ulike forefalne sekretæroppgaver. Vi har kontorsted å Kaupanger og du arbeider i nær kontakt med tjenesteleder og kulturkonsulent.  Den faste arbeidstiden foregår på ukedager, men det må påregnes endret arbeidstid under gjennomføring av arrangement.

  Vi søker en aktiv og engasjert person med relevant utdanning  eller erfaring  innen sekretær-, reiseliv- eller  kulturarbeid.  Det kreves ikke høgskoleutdanning.

  Du må like høyt arbeidstempo, være  inkluderende, strukturert, engasjert, lojal og ha gode samarbeidsevner, samt være fortrolig med bruk av digitale verktøy. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Det kreves førerkort og disposisjon av bil for å utføre jobben.

  Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser, en gunstig pensjonsordning og et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

  Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

  Nærmere opplysninger om stillingen kan får hos tjenesteleder Anne Bolme Vestad på  e-post: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, telefon 924 63 736. 

  Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  Søker vil bli varsla om dette på forhånd.  Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved et eventuelt intervju.  Det søkes på elektronisk søknadsskjema på www.ringebu.kommune.no. under fanen søknadssenter, ledige stillinger.

  Søknaden merkes med sak nr 19/2503

  Søknadsfrist: 1.september  2019

  Publisert 28.05.2019

   

   

   

  Bli Besøkshjem - avlastning til familier

  Hva er et besøkshjem?

  Noen familier har større utfordringer enn andre. Ringebu kommune kan tilby besøkshjem (avlastningstilbud) for familier med store omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. 

  Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

  Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

  Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

  Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

  Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
  Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.