Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert 29.11.2021

 

Ringebu kommune skal videreutviklet det frivillige arbeidet knyttet til aktivitet for eldre. Dette er i tråd med "Leve hele livet" og kommunens helse- og omsorgsplan.
Ringebu kommune ønsker et tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere. Frivillighetskoordinatoren skal jobbe tverrsektorielt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innen helse og omsorgstjenesten. Stillingen skal jobbe brukerrettet inntil det er opparbeidet tilbud med frivillige inn mot omsorgsboligene ved Ringebu omsorgssenter, Linåkertunet og eldre hjemmeboende.
I samarbeid med frivillige, skal frivillighetskoordinator bidra til en trygg og verdig alderdom, for at den enkelte kan bo hjemme med kvalitet. Samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og koordinering av frivillighetsarbeid for å tilrettelegge for gode møteplasser og aktiviteter for eldre, vil være sentrale oppgaver.

Stillingen kan evt kombineres med et vikariat inn mot dagsenter for demente.
Stillingen er organisert i hjemmetjenesten Ringebu.

Publisert 29.11.2021

 

Julie 24 år trenger assistent i 36,50 % fast stilling med arbeid 4. hver helg, langvakter lørdag og søndag. BPA assistent har en aktiv og variert arbeidsdag, hvor noen av oppgavene er å følge Julie på jobb og fritidsaktiviteter.

Julie har egen bil, og det kreves at du har førerkort.

 

Stillingen er ledig fra februar 2022.

TILKALLINGVIKARER  BPA

Det er behov for tilkallingsvikarer hos Julie.

For mer informasjon kontakt Ingjerd Kristiansen på telefon 41218232 eller mail ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 21/3871

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omog ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».

Publisert 29.11.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Dette er en stilling med turnus i tilrettelagte tjenester og ved hjemmetjenesten Ringebu.

 

Stillingen er ledig fra 01.02.2022.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen rehabilitering og/eller eldreomsorg
 • Må ha gjennomført legemiddelkurs før tiltredelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby:

 • Turnus med arbeidshelger
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
 • Kommunen har tjenestebiler

 

Informasjon om stillingen

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Venke Kjos på telefon 474 85 689 eller mail: venke.kjos@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 21/3868

I tillegg har vi ledig fast helge stilling for helsefagarbeider og behov for tilkallingsvikarer.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger». Ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 29.11.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet.  

 Kvalifikasjoner: 

 • Autorisert sykepleier  

 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner 

 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT 

 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet 

 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne  

 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse. 

 • Må ha førerkort klasse B 

 

Vi kan tilby:  

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg. 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø  

 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter  

 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.  

 • Kommunen har tjenestebiler  

Ved få søkere kan vernepleiere tas i betraktning ved ansettelse. 

Søknadsfrist: 10.01.2022. 

Søknaden merkes med saksnr.: 21/2245 

Informasjon om stillingen: 

For mer informasjon og opplysninger om stillingen kontakt tjenesteleder Ingrid Rugsveen  på telefon 904 077 14 eller mail  ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no    

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. 

 

Publisert 29.11.2021

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden ved Heldøgns tjenester ved Linåkertunet.

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

Vi kan tilby:

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Kommunen har tjenestebiler

Ved få søkere kan vernepleiere tas i betraktning ved ansettelse.

Søknadsfrist: 10.01.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 21/2242

Informasjon om stillingen:

For mer informasjon og opplysninger om stillingen kontakt tjenesteleder Ingrid Rugsveen  på telefon 904 077 14 eller mail  ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no  

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Publisert 29.11.2021

 

Ringebu kommune har ca 4400 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Vi har for tiden  5 fastleger, 1 turnuslege og 4,6 stillingshjemler for hjelpepersonell ved legekontoret. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt og har egen sykehjemslege.

Ringebu kommune har opprettet ny fastlegehjemmel med tiltredelse etter avtale. Det vil bli overført pasienter fra andre fastlegelister som en startliste. 

 

Vi søker etter en lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Det legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Informasjon om stillingen kan gis av tjenesteleder Berit Aarnes tlf. 93402311 eller e-post bea@ringebu.kommune.no  Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no  

Søknadsfrist  10.01.2022.

Søknaden merkes med saksnr. : 21/3860

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling.

 

 

 

Publisert 24.11.2021

Jeg er en glad og sosial gutt på 10 år. Jeg har noen fysiske utfordringer, som gjør at jeg må ha med meg noen på fritiden noen timer en gang i uka. Du vil være med på noe av det en 10-åring liker å gjøre på fritiden, alt fra å spille playstation, være sammen med venner, delta i bursdager, dra på sykkeltur, kjøre sitski og dra til svømmehallen eller på kino.Når jeg skal ut på noe har jeg egen bil som er tilpasset mine behov.

Tildelingskontoret i Ringebu søker en ungdommelig og omgjengelig person som kan bidra som støttekontakt noen timer pr uke. Du må gjerne være student. Du må ha førerkort klasse B, og være komfortabel med å kjøre en større bil. Den vi søker må se for seg å kunne stå i oppdraget over lengre tid. Oppdraget vil innebære noen løft.

Du vil få nødvendig opplæring for å kunne ivareta oppdraget. Oppdraget er ledig fra dags dato.

Sosial og omgjengelig dame fra Ringebu søker personlig assistanse i hverdagen, inntil 6 timer pr uke. Tidspunkter for oppdraget vil variere mellom dag/kveld etter avtale. Arbeidsoppgavene vil handle om å legge til rette for sosial deltagelse i hverdagen, og mestre forskjellige hobbyaktiviteter/håndarbeid hjemme. Du må gjerne selv trives med forskjellig håndarbeid. Det er ønskelig at du bor i området Ringebu - Sør-Fron, og at du har førerkort. Oppdraget er ledig fra dags dato. 

Du søker på oppdraget ved å fylle ut vedlagt egenpresentasjonsskjema.

Ved spørsmål, ta kontakt med stine.lien.toftstuen@ringebu.kommune.no

Trykk her for å komme til søknadsskjema

 

Publisert 18.11.2021

   

Regional samhandlingskoordinator for Helseregion Sør-Gudbrandsdalen

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen 

Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter regional samhandlingskoordinator i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.
Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Helseregionen har samarbeidsavtaler på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.
Samarbeidet ledes av styringsgruppa i Helseregionen sør-Gudransdalen som består av kommunalsjef fra alle kommunene. Regional samhandlingskoordinator rapporterer til kommunalsjef som har personalansvaret for stillingen.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Bernt Tennstrand i Lillehammer kommune (bernt.tennstrand@lillehammer.kommune.no / 908 97 518) eller Frode Fossbakken i Øyer kommune (frode.fossbakken@oyer.kommune.no / 412 10 505)

 Søknadsfrist:

03.12.2021

 Arbeidsgiver:

Lillehammer kommune

Sted:

LILLEHAMMER

Stillingstittel:

Regional samhandlingskoordinator for Helseregion Sør-Gudbrandsdalen

 Stillinger:

1

 Heltid / Deltid:

Heltid

 Ansettelsesform:

Fast

 Stillingsprosent:

100

 Webcruiter-ID:

4445716889

 Sosial deling :

 Arbeidsoppgaver

Oppgaver som vil tilligge stillingen:
Sekretariatsfunksjon for Helseregionen, prosesskoordinering, utvikling og utredning
Synliggjøre helseregionsamarbeidet gjennom kommunikasjon og informasjon, samt deltakelse på aktuelle møtearenaer
Styrke og koordinere kommunene i regionens interesser opp mot Sykehuset Innlandet, og bidra til at kommunene fremstår som samlet og likeverdig part i samarbeid og forhandlinger med helseforetakets ulike samhandlingsforum
Oppfølging og revisjon av avtaler i samhandling
Ivareta administrasjonsoppgaver tilknyttet pålagte samhandlingsutvalg
Bistå kommunene med å ha god oversikt over samhandlingsfeltet
Etablering av faste samarbeidsstrukturer mellom kommunene relatert til fagforum
Ledelse og koordinering av helseregionens ulike nettverk, og eventuelle felles ressurser
Legge til rette for forskning og kompetanseutvikling i kommunen

Kvalifikasjoner

 
Til stillingen søker vi en person med utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med
spesialisering/videreutdanning innen relevante emner. Relevant arbeidspraksis/kompetanse vil også
vurderes, herunder prosjektarbeid, utredninger og saksbehandling.
 
Det er ønske om:
• God kunnskap om og interesse for offentlig sektor, og helsesektoren spesielt
• God kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling
• Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig
• Evne til å kunne jobbe selvstendig, handlings- og resultatorientert
• Gode samarbeidsevner mot forskjellige aktører og på ulike nivåer
• Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper

Det vi ser etter hos deg er:
Positivt menneskesyn
At du er tydelig, trygg og synlig – og at du bygger positive og inkluderende relasjoner
At du er ambisiøs, målrettet og handlekraftig
Strategisk perspektiv
God rolleforståelse
Høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere
 

Vi tilbyr

Stillingen skal dekke de nevnte kommuner i Sør-Gudbrandsdalen, og arbeidssted vil være knyttet til Lillehammer kommune, stab Helse og omsorg. Det må regnes med noe reisevirksomhet i forbindelse med jobben.
 
Vi kan tilby:
En spennende og utfordrende stilling i en fremoverlent region
Mulighet til å bidra til utvikling av nye samhandlingsarenaer
Støtte og veiledning når du trenger det
Konkurransedyktige betingelser
Kommunal pensjon og forsikringsordning

Storgata 51, 2609 LILLEHAMMER, Norge

Kontaktinformasjon

Frode Fossbakken

Kommunalsjef

 412 10 505

Bernt Tennstrand

Kommunalsjef

 90897518

 

 

 

 

Publisert 16.11.2021

 

Ringebu kommune har terapisvømmetilbud til barn og unge, det er fysioterapeut som leder svømmetilbudet. Svømmingen foregår på mandager i tidsrommet 13.10 – 14.50 på Ringebu ungdomsskole.

Vi er i behov av 3 -4 assistenter som kan assistere barna i bassenget, noen trenger også lett assistanse i garderoben.

Ønsker du deg en givende liten ekstra jobb, er dette midt i blinken for deg, vi ser etter deg som er:

 • Trives i vann og kan svømme
 • Er ungdommelig og omgjengelig
 • Er leken
 • Har evne til å engasjere barn og unge og skape gode relasjoner
 • Er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og lærevillig
 • Er løsningsorientert, fleksibel og selvgående
 • Om du kan stå i oppdraget over lengere tid vil dette vektlegges

 

Kontaktpersoner:  

Thea Stenshagen tlf. 911 70 670

Marit Listad tlf. 970 45 124

Søknaden merkes med saksnummer: 21/3555

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.  

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».  

Publisert 29.10.2021

 

Helse og omsorg har behov for flere tilkallingsvikarer i:

◇Tilrettelagte tjenester BPA personlig assistent

Julie er 22 år gammel og har en funksjonshemming. Hun liker å være aktiv og trenger bistand for å delta på ulike aktiviteter som bading, riding, gå / kjøre turer og være på jobb. Julie bor i egen leilighet og har egen bil. (du må ha førerkort)

◇ Mor er medarbeidsleder.

◇ Personlig egnethet vil bli vektlagt.

◇ Heldøgn tjenester og korttidsavdelingen Linåkertunet

◇ Hjemmetjenesten – hjemmesykepleie og   praktisk bistand

Vi søker deg som synes det å jobbe i helsesektoren virker spennende.
Vi har behov for deg som kan stille på kort varsel og som er fleksibel i forhold til arbeidsdager.

Vi har primært behov for tilkallingsvikarer og helsepersonell for å få dekket helgestillinger.

Ønskede personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

• Utdanning eller erfaring fra arbeid fra helsesektoren er ønskelig men ikke en forutsetning.

• Høy arbeidsmoral

• Pålitelig og lojal til arbeidet

• Pliktoppfyllende

• Fleksibel og serviceinnstilt

• Gode samarbeidsevner

• Grunnleggende språkferdigheter i Norsk.

Vi kan tilby:

• Et inkluderende og godt arbeidsmiljø

• Kollegaer med høy fagkompetanse

Ta gjerne kontakt for en prat.

Tilrettelagte tjenester Ingjerd Kristiansen tlf: 41218232  Ingjerd.Kristiansen@ringebu.kommune.no

Linåkertunet korttidsavdelingen Ingrid Kjos Braastad tlf: 91172995 ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune,no

Linåkertunet Ellinor Flobakk tlf 95477696  ellinor.flobakk@Ringebu.kommune.no

Hjemmetjenesten Ringebu Venke Kjos tlf: 47485689 venke.kjos@ringebu.kommune.no

Hjemmetjenesten Fåvang Irena Svelle tlf; 90664781 irena.svelle@ringebu.kommune.no

Søknadene behandles fortløpende

Alle søknader må merkes med saksnr.: 21/3420

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen «ledige stillinger». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.