Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert 24.03.2023

Vår dyktige kommunalsjef for oppvekst, kultur og barnevern går over i pensjonistenes rekker i vår, og vi søker hennes etterfølger. Denne stillingen er også en del av kommunedirektøren sin ledergruppe, som består av en kommunalsjef til, samt kommunedirektøren. Stillingen har lederansvar for flere av våre dyktige tjenesteledere, innenfor skole, barnehage, interkommunalt barnevern og kultur.

Våre barnehager er oppgradert for flere millioner de siste årene, barnevernet er av landets beste, og vi er midt inne i en skolebruksanalyse. I tillegg skal vi revidere Ringebu kommune sin samfunnsplan, i tillegg til utvikling av tjenestene. Vi har et utstrakt samarbeid med våre nabokommuner, både i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen.

Publisert 23.03.2023

Vi har behov for tilkallingsvikarer som assistenter/fagarbeidere/barnehagelærere.

Publisert 21.03.2023

Hjemmetjenester   

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; helse og mestring, heldøgnsomsorg og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  

Tjenestestedet er for tiden ved hjemmetjenesten i Ringebu   

 

Publisert 17.03.2023

Avdeling for veg, vann og avløp søker ny medarbeider.

I Ringebu er det ca. 77 km kommunale veger og gangveger, 276 km vann- og avløpsnett med til sammen 68 trykkøkningsstasjoner, høydebasseng, pumpestasjoner, vannverk og renseanlegg. VVAR avdelingen er med sine 13 medarbeidere ansvarlige for at denne tjenesten fungerer.

Publisert 17.03.2023

Avdeling for veg, vann og avløp søker ny medarbeider.

I Ringebu er det ca. 77 km kommunale veger og gangveger, 276 km vann- og avløpsnett med til sammen 68 trykkøkningsstasjoner, høydebasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.
VVAR avdelingen er med sine 13 medarbeidere ansvarlige for at denne tjenesten fungerer.

Publisert 17.03.2023

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune har ledige helgestillinger innen områdene: 

  • Hjemmetjenesten i Ringebu og Fåvang.  
  • Tilrettelagte tjenester bolig  
  • Linåkertunet Heldøgns tjenester (HDT) korttidsavdeling  
Publisert 17.03.2023

Hjemmetjenesten byr på spennende jobbmuligheter - vi søker etter faglig engasjert sykepleier som trives med et bredt arbeidsfelt og spennende oppgaver. 
Arbeidssted for tiden hjemmetjenesten Ringebu 

 
Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer.  
Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet og med pasientsikkerhet i fokus. Hverdagen er variert, og vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer i internt i kommunen som fastlegetjenesten, korttidsavdelingen, tildelingskontoret, psykisk helse og flere områder i spesialisthelsetjenesten. Vi bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer. Hjemmetjenesten har sin base ved Ringebu omsorgssenter. 

Publisert 17.03.2023

Tjenestestedet er for tiden Ringebu omsorgssenter. Ringebu omsorgssenter består av 35 leiligheter og har eget kjøkken. Kjøkkenets hovedoppgave er å tilberede alle måltider for beboere og dagbrukere ved Ringebu omsorgssenter. Det serveres varme og kalde retter, spesialkost for dem som trenger det. Bestilling av varer m.m. Følge retningslinjer for intern kontroll. Sørge for god hygienisk standard og renhold på kjøkkenet.

Publisert 17.03.2023

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har som mål å gi best mulig tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen.

Vi har et faglig oppdatert personale som har fokus på pleie- og omsorgstilbud hvor trygghet, livskvalitet og rettssikkerhet.

Publisert 14.03.2023

Helse og omsorgstjenesten er organisert i 3 tjenesteområder, Hjemmetjenester, Helse og mestring og Linåkertunet. Tilrettelagt tjenester bolig er en del av området Helse og mestring.