Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert 28.05.2020

Stilling kan søkes av de som allerede har et tilsettingsforhold i Ringebu kommune.

Ringebu kulturskole har arbeidsgiveransvar for kor og korps i kommunen.  Det er ledig 18% fast stilling som dirigent for Ringebu musikkforening 1.8.18 -31.07.19. Korpset øver på Ringebu ungdomsskole  torsdager kl. 19.00-21.30.

Søknadsfrist 8.06.20

 

Publisert 18.05.2020
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Ledig stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern

Vi har en ledig 100% fast stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern. Stillingen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og skal ha fokus på å fremme helse og forebygge sykdom innenfor arbeidsområdet miljørettet helsevern.

I stillingen skal du ha oversikt over faktorer i miljøet som kan påvirke helse, samt vurdere årsaker og konsekvenser inn mot befolkningen. Stillingen omfatter rådgivning og veiledning i spørsmål som gjelder miljø og helse, gi uttalelser og råd om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter og virksomheter i planarbeid. Videre skal stillingen ivareta kontroll- og tilsynsoppgaver i tråd med folkehelselovens bestemmelser og forskrift om miljørettet helsevern.

Publisert 11.05.2020

Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4400 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.000 fritidsboliger, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Det er stor aktivitet innen hyttebygging i hele kommunen, og spesielt i alpindestinasjonen Kvitfjell. Det skal også planlegges for ny E6 gjennom hele kommunen de nærmeste årene. Har du god kjennskap til plan og bygningsloven, og liker å være med å påvirke utviklinga i en kommune, kan dette være jobben for deg.

Søk da vel!

Vi søker medarbeidere som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert, både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende.

 

Publisert 07.05.2020

Julie er 22 år og har en funksjonshemming. Hun liker å være aktiv og trenger bistand for å delta på ulike aktiviteter som bading, riding, gå/kjøre turer og være på jobb. Julie bor i egen leilighet og har også egen bil (du må ha førerkort).

Lønn etter kvalifikasjoner.

Kan dette være noe for deg, så kontakt medarbeidsleder på telefon 415 23 863.

Publisert 24.04.2020

Ringebu kulturskole har ledig  40% stilling som lærer i kulturskolen.  20% enkltundervisning i messinginstrument og  20% som og dirigent for Ringebu og Fåvang skolemusikk. 

 

 

Det kan  søkes på deler av stillingen, dirigent i 20% og instruktør i 20% stilling, men samlet søknad foretrekkes. Opplys om hvilken stillingsandel du søker i den elektroniske søknaden.

Kulturskolen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek og ungdomshus, med tilsammen 9 årsverk i tjenesteenheten.

 

Publisert 24.04.2020

Er du glad i mennesker og vil bruke litt av din tid til å hjelpe andre i en meningsfull fritid? Tildelingskontoret søker mannlige støttekontakter fra 18 år og oppover. Du må ha førerkort og bil. Støttekontaktens oppgaver vil variere ut ifra den enkelte brukers behov, og er et viktig supplement til kommunens tjenestetilbud. Godtgjøring etter gjeldene satser. 

Publisert 28.05.2019

 

 

 

Bli Besøkshjem - avlastning til familier

Hva er et besøkshjem?

Noen familier har større utfordringer enn andre. Ringebu kommune kan tilby besøkshjem (avlastningstilbud) for familier med store omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. 

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.