Ledige stillinger

Arbeide i Ringebu kommune?

Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Publisert 23.07.2021


20,19 % fast stilling som Helsefagarbeider/studenter ved korttidsavdelingen Linåkertunet

16,67 % fast stilling som Helsefagarbeider/ studenter ved Korttidsavdelingen Linåkertunet.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra 01.09.2021.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen Linåkertunet

 

Publisert 14.07.2021

Det er ledig 100% fast stilling som økonomi-/innkjøpsmedarbeider med tiltredelse snarest.

Midt-Gudbrandsdal økonomikontor (MGØ) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom Ringebu og Sør-Fron kommuner. Vi som arbeider i MGØ er formelt tilsatt i vertskommunen. MGØ har 7 ansatte. Oppgaver tillagt MGØ er regnskapsføring for Ringebu og Sør-Fron kommuner, samt 5 interkommunale samarbeid, 1 Kirkelig Fellesråd og 2 Sokneråd. MGØ håndterer også innkjøpsoppgaver (anbud, oppfølging mm) for eierkommunene, samt innkreving av alle typer kommunale krav for eierkommunene, interkommunale ordninger og Nord-Fron kommune.

Publisert 13.07.2021

Ledig 100 % stilling som kommunepsykolog innen tjenesteområdet Helse og mestring. Stillingen er organisert i Rus og psykisk helsetjeneste og deler av stillingen er knyttet inn mot helsestasjonen. Tjenestene er samlokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med legetjenesten.

 

Kommunepsykologen i Ringebu skal bidra til å styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse. Vi søker deg som liker å arbeide allsidig med helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer. Stillingen skal bidra til økt kompetanse blant ansatte, være veileder og rådgiver i den daglige samhandlingen med helsepersonell og i ulike samarbeidsteam. Som psykolog i Ringebu vil du arbeide både på individ- og systemnivå og har stor påvirkning til å forme din egen arbeidsdag.

Publisert 19.05.2021

 Ringebu kommunen holder på å etablere et hjemveiledningsteam som kan følge opp enkelt personer eller familier over tid, for så å trekke seg gradvis ut.

Teamet skal bidra til å gi helhetlige og koordinerte tjenester, bidra til trygghet og sikre tilstrekkelig tjenester for den enkelte. Teamet skal i hovedsak arbeide med hjemveiledning og er en del av kommunens satsning på tidlig innsats. Teamet skal arbeide tverrfaglig og ha et tett samarbeid med helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste. De ansatte i teamet skal gå i todelt turnus, med noe bemanning på kveld og helg.

Teamet skal ha en egen fagansvarlig og være organisert under Tilrettelagte tjenester.

Publisert 27.04.2021

søkes i fast 3,75 % stilling. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med førerkort for lastebil.

Søkere bør bo og jobbe innen en kjøreavstand på 5 min. fra

brannstasjonene.

Stillingene er søkbare for både jenter og gutter.

Publisert 09.03.2021

Vi søker en medarbeider med høyskoleutdanning på bachelor eller masternivå innen relevant fagområde for stillingen

Publisert 03.03.2021

Lyst på en meningsfull sommerjobb?
Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenester som har lyst til å jobbe inne på Linåkertunet, kjøkken, i hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester eller legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten  og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.


Ring oss gjerne om du har spørsmål 🙂

Publisert 24.02.2021

1 feier/brannforebygger 100 % ledig fra 1.mai 2021

1 feier/brannforebygger 100 % ledig fra 1.juni 2021 (forutsatt politisk godkjenning)

1 lærling brannforebygger ledig fra høsten 2021

Publisert 28.05.2019

 

 

 

Bli Besøkshjem - avlastning til familier

Hva er et besøkshjem?

Noen familier har større utfordringer enn andre. Ringebu kommune kan tilby besøkshjem (avlastningstilbud) for familier med store omsorgsoppgaver, knyttet til barn med funksjonsnedsettelse eller familier med hjelpetiltak fra barnevernet. 

Besøkshjem er en familie som tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.