Arbeide i Ringebu kommune?

RK_KLODE_farge-01 (2).jpg - Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i hjertet av Gudbrandsdalen og har ca. 4.500 innbyggere. Kommunesenteret ligger 6 mil nord for Lillehammer.
Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser, har et variert næringsliv og et rikt kulturliv. Liker du heftige naturopplevelser og setter pris på nærhet til naturen, er Ringebu stedet for deg.

Her ligger det vakre Ringebu - og Venabygdsfjellet, kun en liten halvtimes kjøring fra sentrum. Er du mer glad i fart og spenning? Da bør Kvitfjell utforskes nøyere. OL arenaen fra 1994 brukes årlig til World Cup- renn i utfor og super-G. I landsbyen Ringebu er det stor aktivitet og vi har et godt utvalg av nisjebutikker, som du ikke finner andre plasser.

Ringebu er også kjent for å ha et rikt kulturliv, med små og spennende arrangement, en godt utviklet kulturskole og musikkmiljø.

Trenger du bosted i kommunen, tilbyr Ringebu kommune utleieleiligheter for nyetablerere i en 3 års periode. Du kan også sjekke ut den digitale oppslagstavla «Boligtorget i Ringebu» på facebook for flere bostedsmuligheter.
Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.

Ledige stillinger i kommunen blir publisert fortløpende under denne innledningen.

Når du skal søke ledige stillinger kan du klikke her for å komme til elektronisk søknadssenter.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved.

(klikk på overskriftene under for å se hele stillingsannonsen)

Ledige stillinger
Publisert 19.05.2017
Gammel_Rådhuset

NAV Ringebu søker etter veileder i 100% fast stiling fra 1. november 2017.

NAV Ringebu er lokalisert i Ringebu Rådhus og har 10 tilsatte. NAVs overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. 

Publisert 12.05.2017
.

Miljøterapeuter/miljøarbeidere/hvilende nattvakt i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.


Ringebu kommune har startet opp 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. De 3 første beboerne flyttet inn i bofellesskapet i mars og til sammen 10 enslige mindreårige skal være på plass før skolestart 2017. Tjenesten er organisert innen helse og mestring med egen fagkoordinator for bofellesskapene. Bofellesskapene er samlokalisert i Hageskogen med gåavstand fra landsbyen Ringebu. 

Publisert 07.05.2017
Bilde til MGRS_årsberetning 2016.jpg

Vil du lede en aktiv og utviklingsorientert regnskaps- og skatteoppkrevertjeneste? Vil du ha varierte og utfordrende arbeidsoppgaver?

Stillingen som tjenesteleder ved Midt Gudbrandsdal Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor (MGRS) er ledig fra 1.08.2017. MGRS er et samarbeid mellom Sør-Fron og Ringebu kommuner. Ringebu er vertskommune. Ringebu kommune har en administrativ organisering med to ansvarsnivå, og tjenesteleder inngår i rådmannens ledergruppe.       

Publisert 10.04.2017
.

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; helse og mestring, heldøgnsomsorg og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser. Hele tjenesten er organisert under en turnus med vikarpool. Alle i turnusbasert tjeneste har arbeid hver tredje helg, og vi har egne nattvakter. Stillingene i vikarpool server alle områder, og arbeider en ekstra helg på 12 uker. Ringebu har vært gjennom en prosess der vi har tilpasset oss de nye kravene jamfør samhandlingsreformen og framtidige planverk.


LEDIGE STILLINGER I VIKARPOOL
Vikarpoolen server alle områdene innen helse og omsorg, og arbeider en ekstra helg på 12 uker. Det jobbes tredje hver helg, for tiden på et tjenestested. Samt en ekstra arbeidshelg på 12 uker. Det vil bli lagt stor vekt på fleksibilitet og personlig egnethet. Helse og omsorg ønsker å fremstå som en helhetlig tjeneste.

Publisert 31.03.2017
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.PNG

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) omfatter kommunene Sør-Fron og Ringebu. Kontorsted er Hundorp i Sør-Fron kommune. MGL har til sammen 6,8 årsverk. MGL har ledig stilling som landbrukskonsulent.