Administrasjon

Kommunedirektørens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Kommunedirektøren er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret.

Administrativt ledes Ringebu kommune av konstituert kommunedirektør Gro LI Sletvold med kommunalsjef Britt Åse Høysveen.

Administrasjonen er delt inn i 11 tjenesteenheter. I tillegg kommer Strategi og utvikling (kommunedirektørens stab).

Kommunen deltar i totalt 11 interkommunale samarbeid, hvorav 10 omfatter to eller tre av kommunene i Midt-Gudbrandsdal og ett omfatter kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer (Helseregion Sør-Gudbrandsdal). Ringebu kommune er vertskommune for 5 av de 11 interkommunale samarbeidene.

Kontaktperson

Britt Åse  Høyesveen
Britt Åse Høyesveen
Mob: 40 24 77 97
Gro Li  Sletvold
Gro Li Sletvold
Mob: 98 01 25 10