Viktig melding

Administrasjon

Kommunedirektørens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Kommunedirektøren er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret.

Administrativt ledes Ringebu kommune av kommunedirektør Håvard Gangsås, med kommunalsjef Ingrid Bøe.

Administrasjonen er delt inn i 13 tjenesteenheter. I tillegg kommer Strategi og utvikling (kommunedirektørens stab).

Kommunen deltar i totalt 13 interkommunale samarbeid, hvorav 12 omfatter to eller tre av kommunene i Midt-Gudbrandsdal og ett omfatter kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal; Lillehammer, Sør-Fron og Nord-Fron (Helseregion Sør-Gudbrandsdal). Ringebu kommune er vertskommune for 5 av de 13 interkommunale samarbeidene og er vertskommune hvert sjuende år i ett av samarbeidene. 

Kontaktperson

Håvard Gangsås
Håvard Gangsås
Kommunedirektør
Tlf.: 94973609
Ingrid Bøe
Ingrid Bøe
Kommunalsjef
Tlf.: 97186602