Administrasjon

Kommunedirektørens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Kommunedirektøren er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret.

Administrativt ledes Ringebu kommune av kommunedirektør Håvard Gangsås, med kommunalsjefene Gro Li Sletvold og Britt Åse Høyesveen.

Administrasjonen er delt inn i 14 tjenesteenheter. I tillegg kommer Strategi og utvikling (kommunedirektørens stab).

Kommunen deltar i totalt 11 interkommunale samarbeid, hvorav 10 omfatter to eller tre av kommunene i Midt-Gudbrandsdal og ett omfatter kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer (Helseregion Sør-Gudbrandsdal). Ringebu kommune er vertskommune for 5 av de 11 interkommunale samarbeidene.

Kontaktperson

Håvard Gangsås
Håvard Gangsås
Kommunedirektør
Mob: 94973609
Britt Åse Høyesveen
Britt Åse Høyesveen
Kommunalsjef
Tlf: 40247797
Mob: 40247797
Gro Li Sletvold
Gro Li Sletvold
Kommunalsjef
Tlf: 98012510
Mob: 98012510