Administrasjon

Rådmannens rolle er å forberede saker til politisk beslutning, og iverksette vedtak som blir fattet. Rådmannen er ansvarlig for hele kommunens virksomhet overfor kommunestyret, i henhold til myndighet i lov og etter myndighet delegert fra kommunestyret.

Administrativt ledes Ringebu kommune av rådmannen med to kommunalsjefer. Per H. Lervåg er rådmann.

Administrasjonen er delt inn i 11 tjenesteenheter. I tillegg kommer Strategi og utvikling (rådmannens stab).

Kommunen deltar i totalt 11 interkommunale samarbeid, hvorav 10 omfatter to eller tre av kommunene i Midt-Gudbrandsdal og ett omfatter kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer (Helseregion Sør-Gudbrandsdal). Ringebu kommune er vertskommune for 5 av de 11 interkommunale samarbeidene.

Publisert av Jan Magne Langseth. Sist endret 01.12.2016

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579
Britt Åse  Høyesveen
Britt Åse Høyesveen
Mob: 40 24 77 97
Gro Li Sletvold
Gro Li Sletvold
Mob: 98 01 25 10