Viktig melding

Fellestjenesten

Fellestjenestens visjon er at alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter!

Vårt hovedmål er å yte service og være en sterk stab / støttefunksjon for både innbyggere, politikere, rådmann og alle ansatte i Ringebu kommune.

Fellestjenesten skal være” grunnpilaren” i Ringebu kommune og bidra til at andre tjenesteenheter kan fokusere på sine primæroppgaver.

Kontaktperson

Bente Fjellstad Bjørge
Bente Fjellstad Bjørge
Leder
Tlf.: 48171988