Viktig melding

Vigsel

Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene.
Ringebu kommune vil foreta vigsler i Tromsa møterom på rådhuset.

Vigslere
Ringebu kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 083/17 i sitt møte den 31.10.2017:
"Pkt. 2:
Ordfører og varaordfører har ansvaret for gjennomføring av kommunale vigsler.  I tillegg utpeker rådmannen inntil 2 personer fra administrasjonen som gis myndighet til å gjennomføre vielser.

Før dere gifter dere

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. 

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema

Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
Original attest må leveres eller sendes til Ringebu kommune senest 14 dager før vigsel.

Du kan sende attesten til:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

Eller levere den på:
Ringebu rådhus
Hanstadgata 4
2630 Ringebu


Dato og tidspunkt for vigsel

Vigsler gjennomføres innenfor ordinær åpningstid på rådhuset på fredager.
Avtale om tidspunkt gjøres senest 14 dager før vigsel. 
 
For å avtale tidspunkt for vigsel, bruk skjema: Bestilling av borgerlig vigsel 
eller ta kontakt på:

eller telefon: 61 28 30 00

Sted
Vigsler foregår i Tromsa møterom på rådhuset.

Etter nærmere avtale kan det være mulig å gjennomføre vigsler andre steder i Ringebu kommune. I slike tilfeller dekkes ekstrakostnader i forbindelse med dette av brudeparet.


Priser, vedtatt i kommunestyre 11.09.18, sak 077/18 

 

Prisliste borgelig vigsel
Tilbud Pris
Brudefolk som er kommunens egne innbyggere og som ønsker å benytte seg av kommunes ordinære tilbud om tid og sted Gratis
Brudefolk som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her, og som ønsker å benytte seg av kommunes ordinære tilbud om tid og sted Gratis
Brudefolk som er bosatt i andre kommuner og som ønsker å benytte seg av kommunens ordinære tilbud om tid og sted 1500
Brudefolk som ønsker å vie seg i Ringebu kommune på ordinært sted, men utenfor ordinær tid 1500
Brudefolk som ønsker å benytte seg av andre tider og andre steder enn det ordinære tilbudet 1500


Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise legitimasjon. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at det blir lest en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så blir dere erklært som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen (prøvingsattesten fra Skatteetaten). Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når dere har blitt erklært som ektefolk.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.
Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.
 

Spørsmål

Har du spørsmål om selve vigselen, ta kontakt på
E-post: post@ringebu.kommune.no 
eller telefon: 61 28 30 00
 
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten
 

Kontaktperson

Innbyggertorget
Innbyggertorget
Tlf.: 61283000