Faktura til Ringebu kommune

Fakturaadresse:

Ringebu kommune
Fakturamottak
Hanstadgata 4
2630 Ringebu
 

EHF:

Ringebu kommune, Midt-Gudbrandsdal Brann- og feiervesen og Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap kan motta EHF-fakturaer. For å sende EHF legger du inn mottakers organisasjonsnummer samt landskode som adresse i faktureringssystemet. 

Ringebu kommune: 9908:939864970

MGB: 9908:970958770

MGR: 9908:871040982

 

Mailadresse:

Fakturaer kan også sendes til faktura@ringebu.kommune.no