Viktig melding

Planer, reglement og lokale forskrifter

Alle kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i en egen kartportal.

Plansystemet