Planer

Alle kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i en egen kartportal under menyvalget PlanInnsyn.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 799 kB)

 

Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 (PDF, 13 MB)

Bibliotekplan for Midt-Gudbrandsdal 2013-2017 (PDF, 3 MB)

Boligpolitisk plan 2014-2018 (PDF, 8 MB)

Digitaliseringsstrategi 2018-2021 (PDF, 926 kB)

Forprosjekt til masterplan for området Ringebu Prestegard og Ringebu Stavkirke (PDF, 3 MB)

Handlingsplan for Digitalisering 2018-2020 (PDF, 2 MB)


Energi- og klimaplan 2015-2019 (PDF, 3 MB)


Gjerdebestemmelser for regulerte hytteområder (PDF, 63 kB)

Handlingsplan for lokaldemokrati

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 425 kB)

Helse og omsorg mot 2028 - kvalitets- og utviklingsplan (PDF, 2 MB)

IKT strategi 2013-2018 (PDF, 963 kB)

IKT handlingsplan 2014-2016 (PDF, 946 kB)

Næringsplan 2015-2018 (PDF, 2 MB)

 

Samarbeidsrutiner for bekymring i Ringebu (PDF, 2 MB)

Kulturminneplan 2018-2021 (PDF, 10 MB)

Kommunal trafikksikkerhetsplan 2019-2021 (PDF, 421 kB)

Masterplan for området Ringebu Prestegard og Ringebu Stavkirke (PDF, 3 MB)