Temaplan for kulturminner

Temaplan for kulturminner 2018- 2030 

Området dalbunnen langs E6, fra Øyer grense i sør og til Sør - Fron grense i nord, på østsiden av Lågen ble vedtatt 30.10.2018 KOM-090/18 vedtak.

Revisjon av planen med inkludering av Vålebru ble vedtatt 23.10.23 KOM - 033/23

Fåvang inkluderes i planen ved ny revisjon høsten 2023

Her finner du ulike lenker til dokumenter

Gjeldende plan Kulturminneplan 2018-2030_revisjon 2022, vedtatt (PDF, 973 kB)

Revidert plan er bygget opp slik:
del 1 hoveddel
del 2 Området dalbunnen langs E6
del 3 Vålebru
del 4 Tromsnes (inkluderes høsten 2023)
del 5 Handlingsplan

Faktaark del 2 Dalbunnen (PDF, 3 MB)  med de prioriterte kulturminnene

Faktaark del 3 Vålebru (PDF, 6 MB) med de prioriterte kulturminnene

 

Gudbrandsdalsmuseas rapport til arbeidet med planen (PDF, 6 MB) (Dalbunnen)

Rapport utarbeidet av  konsulent Torveig Dahl og Gudbrandsdalsmusea (PDF, 4 MB). Vålebru

Fargeanalyse for hus i Vålebru - int. ark.nil Karin Solbrækken (PDF, 2 MB)