Beredskap

Kommunen har en sentral rolle knyttet til samfunssikkerhet og beredskap. Forskrift om kommunal beredskapsplikt og forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav til kommunens planverk.

Kommunens beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2019.

Kommunen har også egen smittevernplan.

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i samarbeid med Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2013.

I tillegg er det utarbeidet mini-ROS for skolene i Ringebu i 2016.

Kontaktperson

Jan Magne Langseth
Rådgiver
Tlf.: 40410695