Viktig melding

Beredskap

Kommunen har en sentral rolle knyttet til samfunssikkerhet og beredskap. Forskrift om kommunal beredskapsplikt og forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap stiller krav til kommunens planverk.

Kommunens beredskapsplan ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2019 og er administrativt oppdatert senest i april 2023.