Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Her kan du lese mer om egenberedskap.

Tilfluktsrom i Ringebu kommune

Det er tilfluktsrom i Ringebu kommune.

Ved en hendelse som krever at vi tar disse i bruk, vil det gå ut tydelig informasjon til innbyggere på alle lokale kommunikasjonskanaler (nettside, lokalavis, SMS, facebook). 

Kommunen eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. Private tilfluktsrom må eieren vedlikeholde selv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom.

På Sivilforsvaret sin nettside kan du lese mer om tilfluktsrom.