Viktig melding

Forskrifter og vedtekter

 

Forskrifter

Forskrift om feiing og tilsyn i fritidsboliger

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Ringebu

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Forskrift om åpningstid for serveringssteder i Ringebu

Lokal forskrift om kommunal renovasjon for husholdning og fritidseiendommer i Ringebu kommune

Vedtekter

Vedtekter for bruk av kommunevåpen

      -   Avtale for bruk av kommunevåpen

Vedtekter for fond til kulturbasert næringsutvikling

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for Ringebu ungdomsråd

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ringebu kommune 2013

Vedtekter for utviklingsfond for Ringebu kommune

Politivedtekt for Ringebu kommune (PDF, 577 kB)