Bevillinger i Ringebu kommune

Her har vi samlet informasjon om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Ringebu kommune.

For å kunne drive serveringsvirksomhet kreves serveringsbevilling gitt av kommunen, jfr. serveringsloven § 3.
For å kunne skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kreves det i tillegg til serveringsbevilling skjenkebevilling etter alkoholloven, jfr. alkoholloven § 1-4a.
For å kunne selge alkoholholdig drikk kreves det bevilling jfr. alkoholloven § 1-4a.
Se beskrivelser i menyen nederst på denne siden for nærmere informasjon om de ulike bevillingene.


Søknadskjema
Søknadene leveres elektronisk. Link til elektronisk søknadsskjema finnes i menypunktet øverst på siden.
Trykk på "Bevillinger".


Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven
Et serveringssteds daglige leder må dokumentere bestått etablererprøve etter serveringsloven § 5.

Styrer og stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder må dokumentere bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven § 1-7c.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven avlegges i kommunehuset. Ta kontakt med kontaktpersonen i kommunen for å bestille tid på forhånd.


Bevillingsperiode
Bevilling for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.


Kontakt
For mer informasjon ta kontakt med Fellestjenesten ved Silje Korstad Larshaugen tlf. 453 77 173 eller
e-post: silje.larshaugen@ringebu.kommune.no

Priser alkoholomsetning:
Priser alkoholomsetning: Kr
Skjenkebevilling - enkelt anledning kr 600
Skjenkebevilling - ambulerende kr 390
Gebyr omsetning alkohol
- min. skjenking kr 5400
- min. salg kr 1740
Gebyr kunnskapsprøve kr 400
Gebyr etablererprøve kr 400

Kontaktperson

Silje Korstad Larshaugen
Konsulent
Tlf: 453 77 173
Mob: 453 77 173