Viktig melding

Bevillinger i Ringebu kommune

Her har vi samlet informasjon om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Ringebu kommune.

For å kunne drive serveringsvirksomhet kreves serveringsbevilling gitt av kommunen, jfr. serveringsloven § 3.
For å kunne skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kreves det i tillegg til serveringsbevilling skjenkebevilling etter alkoholloven, jfr. alkoholloven § 1-4a.
For å kunne selge alkoholholdig drikk kreves det bevilling jfr. alkoholloven § 1-4a.
Se beskrivelser i menyen nederst på denne siden for nærmere informasjon om de ulike bevillingene.


Søknadskjema
Søknadene leveres elektronisk. Link til elektronisk søknadsskjema finnes i menypunktet øverst på siden.


Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven
Et serveringssteds daglige leder må dokumentere bestått etablererprøve etter serveringsloven § 5.

Styrer og stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder må dokumentere bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven § 1-7c.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven i alkoholloven avlegges i kommunehuset. Ta kontakt med kontaktpersonen i kommunen for å bestille tid på forhånd.


Bevillingsperiode
Bevilling for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk gis for 4 år av gangen, med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Priser alkoholomsetning:
Priser alkoholomsetning: Kr
Skjenkebevilling - enkelt anledning kr 625
Skjenkebevilling - ambulerende kr 420
Gebyr omsetning alkohol
- min. skjenking kr 5800
- min. salg kr 1850
Gebyr kunnskapsprøve kr 400
Gebyr etablererprøve kr 400

Kontaktperson

Betty Ann Stennes Fretheim
Konsulent
Tlf.: 45375869