Viktig melding

Innkjøp

Fra 01.01.2019 ble ansvaret for å gjennomføre anbudskonkurranser (hovedsakelig rammeavtaler) lagt til Midt-Gudbrandsdal Økonomikontor (MGØ). 

Ringebu kommune er en del av et administrativ samarbeid med Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. En del anbudskonkurranser blir foretatt gjennom innkjøpssamarbeidet. I tillegg kjører Ringebu kommune egne konkurranser.

Anbudskonkurranser blir hovedsakelig lyst ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser Doffin.

Kontaktperson

Karina Rundtom From
Konsulent
Tlf.: 45376387