Viktig melding

Personal og lønn

Fellestjenesten v/personal og lønn sørger for veiledning i personalspørsmål overfor tjenesteledere, ledere for interkommunale selskap og avdelingsledere. Alle tilsettingsbrev og bekreftelser på permisjoner osv. går ut fra oss. I tillegg legges alle faste og variable lønnsbilag inn og kjøres av Fellestjenesten.

Kontaktperson

Bente Fjellstad Bjørge
Bente Fjellstad Bjørge
Leder
Tlf.: 48171988