Viktig melding

IKT i Ringebu kommune

Fellestjenesten v/IKT-ansatte sørger for god og stabil drift av alle våre ikt-systemer og maskinvare. Vi har svært mye "oppetid" på systemene våre som skyldes dyktige og handlekraftige medarbeidere

Områdene som Fellestjenesten v/IKT dekker:

  • Veilede ledere i innkjøp av pc, skriver, videokanon, tv, fotoapparat, telefon og annet digitalt utstyr.
  • Innstallering av pc før bruk.
  • Oppmontering og istandsetting av utstyr som over.
  • Nettverksetablering - kablede og trådløse systemer
  • Innkjøp og oppgradering av felles brukerprogramvare som Visma Enterprise, Outlook, Acos og all serverprogramvare.
  • Tilgansstyring til kommunens fellessystemer, herunder innlegging og ajourhold av brukere.
  • Oppgradering og reparasjoner av pc.
  • Utvikling, drift og brukerstøtte for kommunens ikt-løsninger

Kontaktperson

Magnus Rønningen
Magnus Rønningen
Konsulent
Tlf.: 97548198