IKT i Ringebu kommune

Fellestjenesten v/IKT-ansatte sørger for god og stabil drift av alle våre ikt-systemer og maskinvare. Vi har svært mye "oppetid" på systemene våre som skyldes dyktige og handlekraftige medarbeidere

Områdene som Fellestjenesten v/IKT dekker:

 • Veilede ledere i innkjøp av pc, skriver, videokanon, tv, fotoapparat, telefon og annet digitalt utstyr.
 • Innstallering av pc før bruk.
 • Oppmontering og istandsetting av utstyr som over.
 • Nettverksetablering - kablede og trådløse systemer
 • Innkjøp og oppgradering av felles brukerprogramvare som Visma Enterprise, Outlook, Acos og all serverprogramvare.
 • Tilgansstyring til kommunens fellessystemer, herunder innlegging og ajourhold av brukere.
 • Oppgradering og reparasjoner av pc.
 • Utvikling, drift og brukerstøtte for kommunens ikt-løsninger

Kontaktperson

Magnus Rønningen
Magnus Rønningen
Fagleder IKT
Mob: 975 48 198
Anne Berit Skogvang
Anne Berit Skogvang
IKT-konsulent
Mob: 488 96 465
Amel Konjhodzic
Amel Konjhodzic
IKT-konsulent
Mob: 474 63 348