Viktig melding

Kundemottak i Rådhuset

Fellestjenesten har ansvaret for kundemottaket når du kommer inn i Rådhuset i Ringebu. Her foregår det flere oppgaveløsinger.

Oppgaver som er lagt til kundemottaket:

  • Kundemottak: Hjelpe besøkende videre til rett person/kontor, informasjon generelt, kopiering, bestilling av rom for møter, besvare sentralbord og publikumsmottak.
  • Posthandtering: Sortering, skanning, fordeling ut til riktig saksbehandler og arkivering
  • Internfakturering av regninger der lag og foreninger m.flere får tilsendt regning på kopiering, porto m.m.
  • Utlevering av vannmåler.
  • Søknad om fritak eller redusering av kommunale gebyrer.
  • Henvendelser angående kommunale gebyrer.
  • Valg: Mottak av forhåndsstemmer ved Fylkestings- og kommunestyrevalg og ved Stortingsvalg.
  • Åpningstid er mellom kl. 09.00-14.00. Mellomdager i jula har vi åpningstid mellom kl. 10.00-14.00 mens det er stengt julekvelden og nyttårskvelden. Onsdag før påske har vi åpent mellom kl. 09.00-12.00.

Kontaktperson

Lena Slåsletten Olsen
Sekretær
Tlf.: 45343291
Tone Heggelihaugen
Konsulent
Mette Lyngstad
Sekretær
Tlf.: 45375934