Bygge og bo i Ringebu

Så hyggelig at du har lyst til å bo i Ringebu! Her finner du informasjon og inspirasjon som er relevant for deg som har lyst til å bygge/ bo i kommunen. Lurer du på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne. 

 

Boligtorget i Ringebu – den digitale oppslagstavla for bosteder i kommunen

Klikk for stort bilde

Hva er Boligtorget i Ringebu?
Boligtorget i Ringebu er en offisiell facebookgruppe opprettet og administrert i regi av Ringebu kommune. Dette er et digitalt boligtorg der de som ønsker å selge eller leie ut et bosted, og de som ønsker å kjøpe eller leie et bosted i Ringebu kommune enkelt kan komme i kontakt med hverandre.

Hvorfor Boligtorget i Ringebu?
Ringebu kommune arbeider aktivt med å tilrettelegge for at folk som ønsker å flytte til kommunen vår kan oppfylle boligdrømmen sin nettopp her. Vi ser at flere ønsker å flytte hit, men at det kan være en utfordring å finne tilgjengelig, egnet bosted. Samtidig vet vi at mulighetene finnes, ofte «under radaren», uannonsert. Vi ønsker å imøtekomme denne situasjonen med et lavterskeltilbud: et brukervennlig, åpent «torg» - et samlingssted for folk både på boligtilbuds- og etterspørselssida. Målet er at enda flere enklere kan finne seg et sted å bo i Ringebu.

Hvem kan bruke Boligtorget i Ringebu?

 • De som har, eller kommer til å ha et bosted til salg eller leie i Ringebu kommune
 • De som er på utkikk etter å kjøpe eller leie et bosted i Ringebu kommune
 • Meglere som formidler boliger i Ringebu kommune
 • Ringebu kommune, som vil kunne legge ut informasjon om ledige tomter
 • «Bosted» defineres her som enebolig, leilighet, gård og tomt

Hvordan bruke Boligtorget i Ringebu?

 • Søk opp «Boligtorget i Ringebu» på facebook og bli medlem av gruppen.
 • Bosted for salg/utleie: Skriv en post med hva som tilbys (type bosted), mulig overtakelsesdato, pris, beliggenhet, beskrivelse av standard. Det anbefales å legge ved bilder. Dersom det kun vurderes å selge/ leie ut, er dette også greit å legge ut.
 • Bosted ønskes: Skriv en post med beskrivelse av ønsket type bosted, prisklasse, ønsket beliggenhet, og ønsket flytte-/overtakelsesdato.
 • Bolig/tomte-annonser fra finn.no kan deles på denne gruppa.
 • Dersom du ikke har en facebookprofil, bistår kommunens servicetorg deg med å formidle annonsen din.

Ansvar
Ringebu kommune har ikke ansvar for avtaler som blir gjort mellom partene som benytter Boligtorget i Ringebu (kjøpere/selgere/utleiere/leietakere/meglere). Det er partenes eget ansvar å foreta tilstrekkelig informasjonsinnhenting innen avtaler blir gjort. Når en post ikke lengre er relevant (f.eks. leiligheten er utleid) anmodes den som postet om å fjerne denne. Ringebu kommune v/administratorer står fritt til å slette innlegg som ikke omfatter kjøp/salg/utleie/leie/formidling av bosted i Ringebu kommune.

*Ledige tomter: Finn en tomt i et område som tilbyr ønskede bokvaliteter
Hva er viktigst for deg? Nærhet til familien, venner og kjente, naturen og fjellet, sentrum, skolen eller barnehagen?

Boligområder i Ringebu kommune
I Ringebu kommune er det boligområder med ledige tomter i Ringebu, på Fåvang og i Venabygd. De kommunale boligtomtene selges til kostpris etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Prisen inkluderer oppmåling, tinglysning og dokumentavgift. Tilkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg. Dersom du kjøper kommunal tomt, står du fritt til å velge husleverandør. Trykk på aktuelt boligområde for en oversikt over ledige tomter nettopp her. Oversikten inkluderer pris, areal, eierforhold (kommunal/privat) og status (byggeklar eller ikke).

Slik går du fram for å kjøpe kommunal tomt
Ta kontakt på tlf, 61 28 30 00 eller mail post@ringebu.kommune.no  og si hvilken tomt du er interessert i å kjøpe. Du vil da få tilsendt en avtale til signering. Når avtalen er signert og returnert, sendes faktura.


*Bo på hytta? Omdisponering fra hytte til bolig.

Kvitfjell hyttebilde - Klikk for stort bildeFra tid til annen er det spørsmål om hvilke muligheter det er for å kunne bo på hytta si. Ringebu kommune er positive til dette, og omdisponering fra fritidsbolig til fast bosetting kan godkjennes under gitte forutsetninger. 

Det må da søkes om bruksendring og dispensasjon fra arealdisponeringen, og fritidsboligen må være av boligstandard type med innlagt V/A og strøm. Vinterbrøytet vegforbindelse er også en forutsetning.

Omdisponeringen forutsetter at søker melder flytting til fritidseiendommen innenfor 3 mnd. etter innvilget omdisponering, ellers bortfaller omdisponeringstillatelsen.

Tillatelse til omdisponering er tidsbegrenset til 10 år fra det tidspunkt omdisponeringen blir innvilget av kommunen.

 


*Bo utenfor boligfelt?
Klikk for stort bildeNoe kanskje ikke så mange kjenner til, er muligheten for såkalt spredt boligbygging. Det betyr at du kan bygge deg hus utenfor boligfelt, dersom det er praktisk gjennomførbart med tanke på veg, vann og avløp, og at grunneier har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I LNF3 (Landbruk, Natur- og Frilufts)-områdene i kommuneplan / kommunedelplan er det lagt opp til å være en liberal praksis for å etablere ny boligbebyggelse (spredt boligbygging). Gjennom flere års praksis i utvalg for plan- og teknisk, har dette vært den gjennomgående holdningen, også i flere av LNF-kategoriene i arealdelen.
LNF3- områdene utgjør i grove trekk store deler av:  
 


 

 • Baksida, både i Ringebu og Fåvang
 • Sør-Fåvang (Bråstad- til Øyer grense)
 • Svebakken- Lundstuen-området (Fåvang)
 • Brekkom
 • Sør-Vekkom
 • Nordre Kjønås
 • Venabygd

Uansett er det slik at de som ønsker å bygge "spredt", må avklare med grunneier om han/hun kan være interessert i å selge tomt i det aktuelle området. Det er da grunneier som må søke om fradeling og eventuell dispensasjon fra kommuneplan / kommunedelplanen. Administrasjonens hovedfokus i denne type saker blir å påse at de praktiske forhold for atkomst, vann og avløpsløsninger for boligetableringen er til stede. Det er viktig å være oppmerksom på grunnforhold, om massene er egnet til infiltrasjonsanlegg og det vil også være viktig å ikke berøre dyrka mark. Ved spørsmål, kontakt kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale,
tlf.nr.
484 97 439wenche.dale@ringebu.kommune.no


*Velg fagansvarlige for planlegging og oppføring av huset ditt

Klikk for stort bildeDen beste forsikringen for en smidig byggeprosess og et godt resultat ligger i forarbeidet. Jo grundigere forarbeid, jo lavere risiko for komplikasjoner som forsinkelser og budsjettoverskridelser underveis. Tilpasse huset til tomta eller tomta til huset? Uansett om du har sett deg ut drømmetomta/ beliggenheten eller drømmehuset først, må disse passe sammen med tanke på reguleringsbestemmelsene for området. Disse sier blant annet noe om utnyttingsrommet på tomta, og funksjons- og kvalitetskrav til bygget. De fagansvarlige for husbyggingen, både prosjekterende og utførende (byggfirmaer, husleverandører, entreprenører og/eller arkitekter) bistår deg underveis, og er viktige nøkkelpersoner for å sikre en god prosess fra planlegging, til byggesøknad og endelig ferdigattest. Disse kan være fra samme firma, men oftest er det flere firmaer involvert. Her gjelder det å forhøre seg med lokalkjente, og innhente pristilbud fra flere. Når det gjelder byggesøknaden, er kommunen pliktig å svare innen 12 uker. Ringebu kommune har en effektiv saksbehandling, og du kan ofte forvente svar innen 1-2 uker. Ved spørsmål ang. byggeprosessen, kontakt byggesaksavdelingen v/ Lars Ove Madshus,
tlf.
484 97 753 / lars.ove.madshus@ringebu.kommune.no


*Sentrumsnære leilighetsprosjekt
Klikk for stort bilde• St. Olavs plass, Bjørgemogata 8-10, Ringebu. I  2015  og 2016 ble det ferdigstilt 16 leiligeheter for utleie i kommunal regi. 8 av disse øremerkes målgruppen yngre i etableringfasen, i dette tilfellet definert til alderen 18-35 år. Leilighetene er på omlag 65m2, har to soverom, egen terrasse/balkong og få minutters gange til Ringebu sentrum.

Evt. ledige leiligheter se: finn.no-annonse her for bilder og mer informasjon.
Ta kontakt med Ringebu kommune tlf. 61 28 30 00 for visning.
*Bo- og byggmesse i Ringebu
Klikk for stort bildeHar du lyst til å flytte til Ringebu kommune? Men vet kanskje ikke helt hvor du skal begynne, eller hvilke muligheter som finnes? Det vil vi hjelpe deg med! Ringebu kommune arrangerte for første gang Bo- og byggmesse i juni 2015. De gode tilbakemeldingene tilsa at dette burde gjentas, noe vi følger opp.
Se film fra arrangementet her
Hva kan vi hjelpe deg med?
Vi setter stor pris på din interesse for å bygge og bo i Ringebu kommune, og søker å besvare henvendelser snarest mulig. Sentralbordet vårt har åpent mandag – fredag fra kl.09.00 – 14.00, og du kan nå oss på telefon 61 28 30 00 eller mail post@ringebu.kommune.no.