Boligtilskudd

Kommunestyret vedtok i k.sak 043/11 å gi et tilskudd pålydende kr. 75.000,- pr. bolig til alle som bygger hus til eget bruk i kommunen.

Følgende retningslinjer gjelder for ordningen:

  1. Ringebu kommune yter et boligtilskudd til alle som bygger ny helårsbolig i kommunen pålydende kr. 75.000,-.
  2. Tilskuddet kan først kreves utbetalt når ferdigattest for den nye boligen er gitt.
  3. Rekkehus, tomannsboliger og leiligheter for salg omfattes også av ordningen.
  4. Tilskuddsordningen gjelder for alle nybygde helårsboliger og leiligheter i hele kommunen. Bygges hus med utleieleilighet gis det boligtilskudd kun til boenheten som er beregnet for eget bruk.
  5. Boliger som i utgangspunktet er bygd som hytte omfattes ikke av ordningen.
  6. Boligbygger/boligkjøper må selv søke om å få boligtilskuddet utbetalt. Er søknad ikke fremmet innen 6 måneder regnet fra dato for ferdigattest, faller retten til boligtilskudd bort.
  7. Kommunestyret kan etter vedtak endre ordningen og eventuelt avskaffe ordningen. Slike endringer må varsles i god tid, slik at den enkelte boligbygger kan tilpasse seg nytt regelverk.
  8. Ordningen iverksettes fra 01. juni 2011 og omfatter helårsboliger der søknad om byggetillatelse er mottatt etter denne dato.
  9. Ordningen gjelder ikke for de som har fått gratis tomt eller fått boligtilskudd tidligere.