Velg fagansvarlige for planlegging og oppføring av huset ditt

 

Den beste forsikringen for en smidig byggeprosess og et godt resultat ligger i forarbeidet. Jo grundigere forarbeid, jo lavere risiko for komplikasjoner som forsinkelser og budsjettoverskridelser underveis. Tilpasse huset til tomta eller tomta til huset? Uansett om du har sett deg ut drømmetomta/ beliggenheten eller drømmehuset først, må disse passe sammen med tanke på reguleringsbestemmelsene for området. Disse sier blant annet noe om utnyttingsrommet på tomta, og funksjons- og kvalitetskrav til bygget. De fagansvarlige for husbyggingen, både prosjekterende og utførende (byggfirmaer, husleverandører, entreprenører og/eller arkitekter) bistår deg underveis, og er viktige nøkkelpersoner for å sikre en god prosess fra planlegging, til byggesøknad og endelig ferdigattest. Disse kan være fra samme firma, men oftest er det flere firmaer involvert. Her gjelder det å forhøre seg med lokalkjente, og innhente pristilbud fra flere. Når det gjelder byggesøknaden, er kommunen pliktig å svare innen 12 uker. Ringebu kommune har en effektiv saksbehandling, og du kan ofte forvente et raskere svar.

Ved spørsmål angående byggeprosessen, kontakt byggesaksavdelingen