Bo utenfor boligfelt

Spredt boligbygging:

Noe kanskje ikke så mange kjenner til, er muligheten for såkalt spredt boligbygging. Det betyr at du kan bygge deg hus utenfor boligfelt, dersom det er praktisk gjennomførbart med tanke på veg, vann og avløp, og at grunneier har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Kontaktperson

Wenche Hagestuen Dale
Kommuneplanlegger
Mob: 484 97 439