Viktig melding

Boligfinansiering

Det finnes boligpolitiske virkemidler som kommer tomtekjøpere i kommunen til gode.

Fritak for eiendomsskatt

Alle nyoppførte boliger i kommunen er fritatt for eiendomsskatt i 2 år.


Husbanken

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som
har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med bostøtte. Du kan få startlån til kjøp, utbedring og tilpasning eller oppføring av ny bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Tilskudd som Ringebu kommune kan gi gjelder for husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid. Ordningen er behovsprøvd og det må framlegges kostnadsoverslag.
kun der det er behov for tilpasning av bolig, og etter anbefaling fra ergo/fysio eller lege. 

Les mer på husbanken.no/startlaan/

Gunny Beate Segelstad kan kontaktes for orientering og søknader.

Kontaktperson

Gunny Beate Segelstad
Konsulent
Tlf.: 48480615