Vil du bli meddommer?

Ringebu kommune skal velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.

Ett viktig rettsprinsipp er at man skal dømmes av likemenn - derfor oppfordres et mangfold av kandidater til å søke. Som meddommer er du en av flere meddommere som dømmer sammen med juridiske fagdommere.


Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges som meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2025. Du må også ha stemmerett, samt stå innført i folkeregisteret i Ringebu kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. 

Du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene. 

Vi gjør oppmerksom på at Ringebu kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene. 

Det er en fordel om du har alminnelige digitale ferdigheter, da mye av kommunikasjonen med domstolene foregår digitalt. 

Les mer om hva det vil si å være meddommer på domstol.no

Søknadsfrist: 17.03.2024

SØK HER

Har du spørsmål? Ta kontakt med Betty Ann Stennes Fretheim på e-post: betty.ann.stennes.fretheim@ringebu.kommune.no eller telefon 45375869