Politisk organisering

Kommunestyret Formannskap Utvalg for plan og teknisk Utvalg for miljø, utmark og landbruk Levekårsutvalget Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Rådmann