Politisk organisering

KommunestyretFormannskapUtvalg for plan og tekniskUtvalg for miljø, utmark og landbrukLevekårsutvalgetKontrollutvalgetAdministrasjonsutvalgetRådmann