Ambulerende stemmegivning

Søknad om å avgi stemme hjemme pga. sykdom eller uførhet - må være mottatt av Ringebu kommune senest tirsdag 05.09.2023 kl. 14.00. 

Søknad sendes til Ringebu kommune

post@ringebu.kommune.no 

Hanstadgata 4 2630 Ringebu 

Telefon 61 28 30 00