Manntall

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt den 30.juni 2023. 

Les mer om stemmerett og manntall på valgdirektoratets nettside: valg.no

Klageadgang

Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Klagen sendes til valgstyret via post@ringebu.kommune.no 

Utskrift av manntallet legges ut for ettersyn på Ringebu rådhus så snart det er klart etter 10.juli 2023.