Samtykkeerklæringer

Alle foresatte må logge seg inn på Visma skole https://skole.visma.com/ringebu  for å samtykke/ikke-samtykke digitalt til

  • Bruk av bilder og video
  • Utendørs bading og bruk av båt/kano
  • Deling av kontaktinformasjon

Mer informasjon om hva samtykkene innebærer finner dere inne på Visma. Innlogging skjer via ID-porten med BankID eller MinID.

Spørsmål om samtykker kan rettes til rektor eller assisterende rektor ved din skole.

Hvordan logge inn (PDF, 364 kB)