Informasjon om jodtabletter

Kommuner plikter å kunne tilby jodtabletter til enkelte grupper av innbyggere ved eventuelt radioaktive utslipp fra atomreaktorer. Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet.

Tablettene til barn/unge under 18 år oppbevares på skolene og barnehagene. Ved en ev. hendelse på dagtid når barna er i barnehagen/skolen vil barna/elevene få utdelt jodtabletter på skolen/barnehagen. Foreldre vil deretter bli bedt om å hente barna sine.

Ved en hendelse på kveld og helg når skolen/barnehagen normalt er stengt vil foreldre kunne komme til barnehagen/skolen og hente jodtabletter til sine barn. Man må hente tabletter på den skolen/barnehagen barnet går til vanlig fordi antallet tabletter på hver skole/barnehage er beregnet etter barnetallet. Unntak er familiebarnehagene – barn i familiebarnehager i Fåvang henter i Fåvang barnehage, barn i familiebarnehager i Ringebu henter i Ringebu barnehage. Har man flere barn som går i forskjellige barnehager/skoler må man derfor hente tabletter flere steder. Tidspunkt for utdeling vil bli annonsert dersom dette blir aktuelt.

Jodtabletter til gravide, ammende og personer under 18 år som ikke har begynt i barnehage/skole vil deles ut ved Ringebu helsesenter. Tidspunkt for utdeling vil bli annonsert dersom dette blir aktuelt.

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt.

Ved en hendelse vil rådet være å holde seg innendørs i noen dager sammenhengende. Videre bør man forholde seg til den informasjonen som gis fra overordnede myndigheter.

For elever i videregående skole

Ved en hendelse på dagtid vil alle elever under 18 år få utdelt tabletter på skolen – uavhengig av bostedskommune. Ved en hendelse på kveld/helg vil elever under 18 år kunne hente tabletter på Ringebu helsesenter. Dette gjelder alle personer som da måtte oppholde seg i Ringebu kommune – uavhengig av hvor de går på videregående skole til vanlig. Det samme gjelder personer i samme alder som ikke går på videregående skole. Tidspunkt for utdeling vil bli annonsert dersom dette blir aktuelt.

Egenberedskap

Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme.

Kommunen har kun tilstrekkelig antall jodtabletter til personer under 18 år samt gravide og ammende. Andre personer må ikke oppsøke hentepunkt for tabletter ved en hendelse da dette kan forstyrre distribusjonen.

For mer informasjon, se hjemmesiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.