Frikort

Egenandelstaket for 2022 er på kr 2.921.

Les mer om frikort for helsetjenester her.

Endringer i frikortordningen

Det er endringer i frikortordningen fra 1.1.2022. Informasjon om disse endringene finner du her:
HELFO - endringer i frikortordningen.

Mer informasjon på finnes på Helsenorge.

Fra 1. januar 2022 er minstebeløpsgrensen på kr 200 i folketrygdloven § 22-19 andre ledd fjernet, slik at alle overskytende beløp utbetales. Beløp under kr 200 fra før 2022 utbetales ikke. Du kan lese mer om dette her: Frikort - utbetalinger.