Viktig melding

Helse og mestring

Helse og mestring består av avdelingene Ringebu helsesenter, Tilrettelagte tjenester og tildelingskontoret. 

Ved Ringebu helsesenter finne du legekontoret, helsestasjonen, Rus- og psykisk helsetjeneste og fysioterapeut til barn og unge. Ergo- og fysioterapitjenesten er lokalisert ved Linåkertunet. Frisklivssentralen og treningssenteret er lokalisert på Freskus. Kommunen har tre private fysioterapeuter hvorav en har lokaler ved Ringebu fysikalske institutt og to har lokaler ved Freskus. 

Tilrettelagte tjenester består av Tilrettelagte tjenester bolig som har base i bofellesskapet i Iver Våles Gate i Ringebu og Tilrettelagte tjenester arbeid som har lokaler i Randkleivgata. 

Tildelingskontoret har lokaler ved Linåkertunet

Gå inn på området for den enkelte tjenesten for mer informasjon.

Adresser
Tjeneste Adresse Sted
Ringebu helsesenter Trimveien 2 2634 Fåvang
Tildelingskontoret Gamleveien 11 2634 Fåvang
Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Gamleveien 11 2634 Fåvang
Freskus Frisklivssenter Tromsnesvegen 34 2634 Fåvang
Tilrettelagte tjenester arbeid Randklevsgata 9 2630 Ringebu
Tilrettelagte tjenester bolig Iver Våles gate 18 2630 Ringebu

 

                                          

Kontaktperson

Berit Aarnes
Berit Aarnes
Leder
Tlf.: 93402311
Marit Kvernflaten Listad
Marit Kvernflaten Listad
Avd.leder
Tlf.: 97045124
Ingjerd Kristiansen
Ingjerd Kristiansen
Avd.leder
Tlf.: 41218232

Nyheter