Bruk av videokonsultasjoner/samtaler i helse og omsorg

Ansatte i helse og omsorg tilbyr videokonsultasjoner med brukere/pasienter over norsk helsenett. Dette er et godkjent og sikkert nett som kan brukes til personopplysninger. Ringebu har vært med i et prosjekt for å få opp bruk av videosamtaler via norsk helsenett og har de siste to årene brukt videokommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Målsetningen har vært bedre samarbeid rundt pasienter og mindre bruk av tid til reising.

Leger, psykisk helse, helsestasjonen, ergoterapi- og fysioterapitjenesten og tildelingskontoret tilbyr nå videokonsultasjoner til sine brukere/pasienter over norsk helsenett. Ta kontakt på vanlig måte, så setter de opp en videokonsultasjon. Du vil da få tilsendt en lenke som du enkelt kan gå inn på via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Ringebu kommune kan også tilby digital psykologtjeneste.
Tjenesten inngår som et tilbud innen rus og psykisk helsetjeneste. Dersom du ønsker kontakt med psykolog må du henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste. Tjenesten er online og et midlertidig tilbud i 2020.