J.o.b.a. - Miljøterapi

Beskrivelse av Hjemmetjenesten miljøterapi

Vår målsetning er å yte kvalitative gode tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring i hjemmet etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Vi legger vekt på at den enkelte bruker får et individuelt tilrettelagt tilbud, som skal gi en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.

Kontaktliste ved J.o.b.a.- miljøterapitjenesten.

Tjenesteleder
Berit Aarnes

berit.aarnes@ringebu.kommune.no


934 02 311

Avdelingsleder
Ingjerd Kristiansen

ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no


41218232

Fagkoordinator
Alf Inge Ringen

alf.inge.ringen@ringebu.kommune.no

901 53 005

Miljøterapitjenesten

 

61283282
47456101