Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et av fagområdene innen helse og mestring i Ringebu kommune. Tjenesten er et frivillig og gratis lavterskeltilbud til mennesker med rus og eller psykiske problemer. Pasientene gis en helhetlig, likeverdig og individuelt tilpasset tilbud. Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at pasienter kan mestre sitt eget liv i lokalmiljø, på tross av sine helseplager. Tjenesten arbeider også forebyggende og med indirekte pasientarbeid. Vi har våre kontorer ved Ringebu Helsesenter i Fåvang. Pasientene blir henvist eller man kan ta kontakt direkte.

Tjenesten består av spesialsykepleiere, ruskoordinator og en brukerrepresentant.

Alle ansatte har taushetsplikt. For å gi best mulig behandling arbeider vi i team.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 425 kB)

Serviceerklæring - Rus og psykisk helsetjeneste

Hvilket område gjelder tjenesten for?

Rus og psykisk helsetjeneste er et av fagområdene innen helse og mestring. Tjenesten er frivillig og gratis. Mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblemer kan ta kontakt med tjenesten selv eller bli henvist fra andre. Med denne tjenesten ønsker vi å gi deg hjelp til å mestre livet ditt, på tross av dine utfordringer.

Mål med tjenesten

Overordnet mål er å gi mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblemer rett hjelp til rett tid. Målet er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Tjenesten skal være målrettet, faglig fundert og samordnet. Vi arbeider også med forebyggende arbeid, samt indirekte pasientarbeid.

Hvem tjenesten omfatter

Personer i alle aldre som bor eller midlertidig oppholder seg i Ringebu kommune. Tjenesten er et tilbud til deg som på grunn av psykiske og/eller rus problemer sliter med å fungere i hverdagen.

Hva kan du forvente av oss?

Din henvendelse blir behandlet innen to uker. Du vil først få tilbud om vurderingssamtaler, akutte problemstillinger behandles fortløpende. Tjenesten kan bistå med behandling, oppfølging, råd og veiledning til mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblemer. Tjenesten samarbeider med andre rundt den enkelte, etter samtykke. Du møter tjenesteytere med god kompetanse. Du vil bli møtt med respekt. To fra teamet er medlemmer i kommunens psykososiale kriseteam, som trer sammen for å bistå ved større ulykker og kriser. Rus- og psykisk helsetjeneste har gruppetilbud for ungdom. Ved behov kan det etableres gruppetilbud for voksne. Du blir registrert i IPLOS, Gerica og BrukerPlan.

Interkommunale tilbud

  • LEVE – landsforeninger for etterlatte ved selvmord
  • Kulturnettverk
  • KID-, KIB-, Søvn- kurs, Bra mat kurs.
Hva vi forventer av deg

At du holder avtaler og gir beskjed når du ikke kan møte til avtalt tid. - At du deltar i å løse de problem som er aktuelle for deg, etter det du evner. - At du viser forståelse dersom personalet må prioritere akutte hendelser. - At du gir tilbakemelding på tjenesten dersom du ikke er tilfreds - At du viser forståelse til at vi tid til annen kan ha studenter

Kontaktperson

Katarina Bagge  Stormo
Katarina Bagge Stormo
Fagansvarlig
Mob: 909 84 440
Erik Granlien
Erik Granlien
Psykiatrisk sykepleier
Mob: 474 65 108
Torill Nystuen
Torill Nystuen
Psykiatrisk sykepleier, barn
Mob: 991 53 260
Ingeborg Grimsrud
Ingeborg Grimsrud
Psykiatrisk sykepleier, barn
Mob: 488 93 397
Hans Anton Torgersen
Hans Anton Torgersen
Ruskoordinator
Mob: 481 02 110
Ingrid Lindsheim
Ingrid Lindsheim
Psykiatrisk sykepleier
Mob: 474 73 775