Rus og psykisk helsetjeneste

Vi har ulike tilbud og oppfølging til deg som har psykisk helse- og/eller rusproblemer i hverdagen. Du kan også ta kontakt med oss som pårørende. Tilbudene og oppfølgingen er individuelt tilpasset. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller bli henvist fra andre. Våre tjenester er gratis.

Utenom våre åpningstider (08.00 – 15.30) kan du ringe kontakttelefon for psykisk helse: 48 49 71 46, ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, eller Kirkens SOS: 22 40 00 40. Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. Etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Kontaktperson

Katarina Bagge  Stormo
Katarina Bagge Stormo
Fagansvarlig
Mob: 909 84 440
Torill Nystuen
Torill Nystuen
Psykiatrisk sykepleier, barn
Mob: 991 53 260
Ingrid Lindsheim
Ingrid Lindsheim
Psykiatrisk sykepleier
Mob: 474 73 775
Ida Elise Steine
Ruskoordinator
Mob: 453 30 402