Viktig melding

Rus og psykisk helsetjeneste

Vi har ulike tilbud og oppfølging til deg som har psykisk helse- og/eller rusproblemer i hverdagen. Du kan også ta kontakt med oss som pårørende. Tilbudene og oppfølgingen er individuelt tilpasset. Du kan ta direkte kontakt med oss, eller bli henvist fra andre. Våre tjenester er gratis.

Vi arbeider med å skape en personlig endring for at du skal få et bedre liv. I dette arbeidet jobber vi etter følgende verdier:  Tillit - Respekt - Ekthet - Likeverd.

Utenom våre åpningstider (08.00 – 15.30) kan du ringe kontakttelefon for psykisk helse: 48 49 71 46. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, eller Kirkens SOS: 22 40 00 40. Ved akutt sykdom skal du kontakte fastlegen din. Etter klokken 16.00 kontakter du legevakt telefon: 116 117. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.

Du kan også ta kontakt med oss digitalt på helsenorge.no. Her kan du utveksle helseopplysninger som vil bli lagret i din journal. Det forutsetter at du har en tjeneste i rus og psykisk helsetjeneste og at du har gitt samtykket "Full tilgang" på helsenorge.no.  Du kan forvente å få svar fra oss i løpet av 24 timer på ukedager. Det kan ta lengre tid i helger og høytider/ferier.

Kontaktperson

Katarina T Bagge Stormo
Katarina T Bagge Stormo
Spesialsykepleier
Tlf.: 90984440
Torill Nystuen
Torill Nystuen
Spesialsykepleier
Tlf.: 99153260
Ingrid Oddrun Lindsheim
Ingrid Oddrun Lindsheim
Spesialsykepleier
Tlf.: 47473775
Tora Tokse
Tora Tokse
Spesialsykepleier
Ida Elise Steine
Ida Elise Steine
Ruskoordinator
Tlf.: 45330402